Publicerad

Sveriges ledande turismforskare gör förstudie för Härnösand och Höga Kusten

Person som tar ett skutt på en stenstrand

Höga Kusten är ett populärt och snabbt växande besöksmål. Men besöken är till stor del koncentrerade till ett litet område och under en kort period av året. En förstudie ska nu titta på hur destinationen kan utvecklas för att sprida besöken över hela området och under hela året.

Projektet är ett samarbete mellan Härnösands kommun, Höga Kusten Destinationsutveckling och ETOUR, Sveriges ledande turismforskningscenter på Mittuniversitetet i Östersund.

– Jag ser mycket fram emot samarbetet med ETOUR. Vi har inte jobbat ihop tidigare och där finns mycket kunskap att hämta. Vi har ett fantastiskt besöksmål i Höga Kusten, men behöver fylla det med mer innehåll och upplevelser, säger Höga Kusten Destinationsutvecklings nytillträdda vd Mia Karlsson.

Turismen i Höga Kusten är idag väldigt koncentrerad till världsarvsområdet och speciellt Skuleskogens nationalpark. Projektet ska nu titta på vilka strategier som kan användas för att sprida besöken över hela Höga Kustenområdet.

– Vi ska bland annat hämta inspiration från goda exempel och se vad de har gjort för satsningar. Det kan till exempel handla om att skapa olika turiststråk med spännande och intressanta besöksmål på olika håll i regionen. På så sätt kan vi styra turisterna så att de inte bara besöker en plats och sedan åker vidare, säger universitetslektor Anna Sörensson från ETOUR.

Utmaningen är att se till så att det inte blir en jakt på högre besökssiffror utan en mer kvalitativ ökning. Förhoppningen är att det i förlängningen ska kunna bli ett bra exempel på hur turismen kan styras och utvecklas så att den inte blir för påfrestande för miljön, samtidigt som den gynnar de lokala aktörerna.

Förstudien är inriktad på Härnösand med omnejd, men förhoppningen är att den leder till ett större projekt i hela Höga Kusten. Resultaten kan också vara intressanta för andra destinationer.

– Det är inget unikt problem med väldigt koncentrerad turism på ett litet, begränsat område. Venedig är ett typiskt exempel och det finns många andra runt om i världen, säger Olle Lidgren, näringslivsutvecklare i Härnösands kommun.

Eftersom Höga Kustens attraktion till stor del bygger på höga naturvärden är det också en hållbarhetsfråga att sprida besökarna.

– Vi har ett naturvärldsarv och det måste vi vårda och värna. Där ska vi framför allt satsa på naturturism, men utanför själva världsarvet kan vi skapa andra stora attraktioner som drar mycket folk, säger Mia Karlsson.

Resultatet av förstudien ska presenteras efter sommaren. På sikt planeras också en nationell konferens om hur vi kan jobba med samhällsplanering för en ökande och hållbar turism.