Publicerad

Företagsträff på Industrigatan med fokus på framtid och infrastruktur

Onsdag den 5 juni anordnades en områdesträff för företagare vid Industrigatan. Under träffen diskuterades bland annat arbetet med bredbandsutbyggnaden i området och översiktsplaneringen av framtidens Härnösand.

Näringslivsenheten anordnade företagsträffen för att samla in synpunkter och diskutera viktiga frågor för framtidens Härnösand.

Området kring Industrigatan är tätt av företagare och en av de nyare inflyttade företagen är Bravida.

Träffen är ett led i att näringslivsenheten vill träffa företag för att gemensamt arbeta för ett bra företagsklimat och få möjlighet att resonera om aktuella ämnen.

Gruppfoto på flera företagare.

Micael Nyberg, Servanet, Henrik Olsson, näringslivsenheten, Jim Nilsson, Öbako, Hans Molin, Bravida, Jonas Wessling, näringslivsenheten, Lars Sjölund, Kempes El, Tomas Byberg, Byberg & Nordin, Lennart Holmgren, Lennart Holmgren Bil och Daniel Johannsson, utvecklingsenheten, Härnösands Kommun.

– Det är alltid trevligt och bra att vi får möjligheten att träffa våra grannar i området, säger Lars Sjölund, Kempes El.

Jonas Wessling beskrev näringslivsenhetens möjlighet att fungera som stöd och lots i olika utvecklingsärenden.

– För er som har någon form av utvecklingstanke kring ert företag, använd gärna vår e-tjänst ”Enkla vägen”. Genom den kan vi snabbt få förståelse av era behov, säger Jonas Wessling, näringslivsenheten.

Aktuella ämnen för träffen var:

Bredbandsutbyggnad
En annan framtidsfråga som diskuterades under företagsträffen var utbyggnaden av bredband vid Industrigatan. Micael Nyberg från Servanet var på plats för att berätta om deras roll i bredbandsutbyggnaden.

Översiktsplanering – en möjlighet att påverka
Genom översiktsplaneringen har alla invånare, företag och andra aktörer möjlighet att påverka hur framtidens Härnösand ska se ut. Det kan till exempel handla om arbetet med utbildningar, bostäder eller infrastruktur.

– För oss är det jätteviktigt att ta del av företagarnas synpunkter i vårt arbete. Vi har ju ansvar för översiktsplaneringen som kommer att ligga till grund för den kommun vi ska leva och verka i, förklarar Daniel Johannsson, utvecklingsenheten, Härnösands kommun.

Se filmen om översiktsplaneringen här
Länk till annan webbplats.