Publicerad

Utställning om återbruk på Technichus

två personer sitter i varsin lådbil och åtta personer står bakom

Utställningen är ett samarbete mellan arbetslivsförvaltningens verksamheter Etappen och Härnösands Kretsloppspark samt Technichus.

Två lådbilar av återbrukat material. Det blev startskottet för en hel utställning om återbruk och återvinning på Technichus. Utställningen är byggd av återbrukat material, till exempel tvättmaskinsglas, delar från dammsugare och ett löpband.

Lådbilarna byggdes på Etappen, en av arbetslivsförvaltningens verksamheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Etappen ligger i anslutning till Härnösands Kretsloppspark, som arbetslivsförvaltningen också bemannar, och det är därifrån allt återbrukat material kommer. När lådbilarna var klara fick Technichus frågan om de kunde ställa ut bilarna och det slutade alltså med en hel utställning.

– Det här är det roligaste vi har gjort! Att få vara med i processen från början till slut har varit väldigt givande och det är fantastiskt att få se resultatet av allas arbete, säger Veronika Ström Uotela, arbetsledare på Kretsloppsparken.

I utställningen finns visningsmontrar av tvättmaskinsglas, lastpallar för att montera skärmar och en hel modul där besökarna kan lära sig principen bakom återvinning av blandat material – byggt på plats av ett löpband, dammsugare och magneter av klurig och kreativ personal.

Du kan bland annat testa hur snabb du är på att sortera ut plast och metall, tävla mot datorn för att hitta den bästa rutten för återvinningsbilar och pyssla med återbruksmaterial.

En person håller i en slang med ett handtag och flera personer står runt omkring

Utställningen är bland annat byggd av delar från dammsugare.

Utställningen har tagits fram gemensamt av Etappen, Kretsloppsparken och Technichus

– Det har varit mycket jobb med få allt färdigt, men det har varit ett roligt projekt som bara blivit mer och mer omfattande, säger Technichus vd Marcus Claesson. Återbruk och återvinning kan vara väldigt omfattande och komplicerat men jag känner att vi har lyckats gestalta det på ett intressant och lärorikt sätt.

– Att använda återbrukat material känns givet och ger ett starkt signalvärde om hur mycket användbara saker det finns i det som betraktas som "uttjänt", säger Cathrine Edholm, återvinningsingenjör på HEMAB. Avfall är en resurs helt enkelt och vi behöver lära ut konsten att återbruka. Denna utställning syftar till det.

Fakta om verksamheterna

Etappen
Etappen är en kommunal verksamhet inom Arbetslivsförvaltningen. Den är till för unga vuxna som står en bit från arbetslivet och kan behöva stöd för att bygga upp arbetsförmågan med arbetsprövning och arbetsträning, samt att få stöttning i sin personliga utveckling mot arbete eller studier.

Härnösands kretsloppspark
Härnösands kretsloppspark är en återvinningscentral som HEMAB äger och ansvarar för och som bemannas av Arbetslivsförvaltningen. Det är en så kallad anpassad arbetsplats som ger möjligheten för personer som av olika anledningar står utanför arbetslivet att ha en meningsfull sysselsättning.

Technichus
Technichus är ett Science Center med målet att på ett lustfyllt sätt väcka intresset för naturvetenskap och teknik för barn, ungdomar och vuxna. Technichus ägs sedan 2013 av Härnösands kommun.