Publicerad

Utbildningssatsning inom marknadsföring och affärsutveckling till landsbygdsföretag

Kvinnlig företagare vid dator

Härnösands kommun satsar på landsbygdsföretagare genom att erbjuda konsultstöd och utbildning inom marknadsföring. En riktad insats som möjliggör för landsbygdsföretagare att fördjupa sina kunskaper genom sju timmars kostnadsfritt och anpassat marknadsföringsstöd.

– Företagen på landsbygden är oerhört viktiga för oss i Härnösand och därför hoppas vi genom denna riktade insats att vi kan underlätta för våra företagare och bidra till en levande och växande landsbygd, säger Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens ordförande, (S).

– Vi vet att många har det tufft nu så denna satsning är värdefull. Och vår förhoppning är att många företagare som är verksamma på landet ska nappa på erbjudandet, och på så sätt få stöttning till att nå ut bättre med marknadsföring till sina kunder, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare, (KD).

Erbjudandet innebär att företag på landsbygden får sju timmars professionell konsulthjälp. Utöver det ingår också den förberedande tiden att göra en marknadsföringsplan tillsammans med den upphandlande marknadsföringsbyrån. Insatserna utgår från den enskilda företagarens behov. Ett exempel på utbildningsstöttningen kan vara marknadsföring- och målgruppsanalys, för att företagaren lättare ska rikta insatserna till kunden på bästa sätt.

Målet med insatserna är att öka den digitala närvaron och ge stöd till företagaren för att nå ut med marknadsföring på produkter och tjänster. Det kan till exempel ske genom olika typer av insatser helt beroende på behov och kunskap.

Vem kan ta del av erbjudandet?
Är du en landsbygdsföretagare som har mellan en till nio anställda, då kan du ansöka för att ta del av satsningen inom projektet.

– Företagaren ska ha sin verksamhet lokaliserad minst 2,5 km utanför centrum. Insatsen är en del av projektet Levande landsbygd - Landsbygd 2.0, där en del är just att förbättra affärsutveckling genom utbildningssatsningar, marknadsföringslösningar och affärsrådgivning. Eftersom det är ett begränsat antal platser, så är det först till kvarn gäller, säger Eva-Lotta Öberg, projektledare på näringslivsenheten och ansvarig för Landsbygd 2.0.

För mer information:

Petra Forsström, näringslivschef: 070-306 02 19
Eva-Lotta Öberg, projektledare, näringslivsenheten: 0611-34 82 44