Publicerad

Företagare ger Härnösand gott betyg för service och myndighetsutövning

Flygbild över centrala Härnösand.

Härnösands kommun placerar sig på plats 22 av drygt 180 kommuner i Sverige när företagen sätter betyg på service och myndighetsutövning. Det visar en ranking från Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

– I inledningen av 2020 besökte vi ett femtiotal företag runt om i Härnösands kommun. SKR:s index bekräftar den bild vi fick av företagen. De är relativt nöjda med företagsklimatet och kommunens myndighetsutövning, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand

Rankingen bygger på SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat. Till grund för dem ligger resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får svara på frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

– Det som gläder mig särskilt när vi nu placerar oss så pass högt i denna ranking är att den bygger på faktorer som vi som kommun faktiskt kan påverka och som vi arbetat med systematiskt under det senaste året. Det är en hedersbetygelse till alla våra medarbetare, det känns gott, säger Andreas Sjölander

Sammantaget har Härnösand ett NKI på 78 vilket är 6 punkter från toppen. Värt att notera är att Härnösands index har gått upp sedan 2014 då vi nådde index 70.

Övriga kommuner i länet som finns med i jämförelsen är Sundsvall på plats 57 och Örnsköldsvik på plats 91.

– Vi i den nuvarande majoriteten har ända sedan vi tillträdde medvetet satsat på och arbetat för att förbättra företagsklimatet i Härnösand. Det här fina resultatet sporrar oss att fortsätta arbetet och sträva efter att bli ännu bättre i framtiden, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD)