Publicerad

Härnösand samordnar tillsyn och tillstånd för alkoholservering och livsmedelskontroll

Uteservering med fullt med gäster.

Företag får i och med beslutet en gemensam kontaktyta för både livsmedels- och alkoholfrågor.

Härnösands kommun samordnar tillsynen av livsmedelskontroll och alkoholservering. Ansvaret för tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden.

– På det här sättet får företagare inom livsmedels- och restaurangbranschen en och samma kontaktyta, istället för två olika förvaltningar, som det är idag, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Härnösand får fina betyg av företagarna för myndighetsutövning i den insiktsmätning som nyligen presenterades. Men siktet är högre ställt.

– Bra kan alltid bli bättre, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD). Den här förändringen syftar till att samla ihop tillstånd och tillsyn under en nämnd. Ambitionen är att fortsätta utveckla vår förmåga att ge snabba och välgrundade beslut och en tillsyn som bidrar till utveckling.

En ytterligare fördel med samordningen är att ensamarbete för alkoholhandläggare försvinner då denne får kollegor som också arbetar med myndighetsutövning inom liknande område.

– Det höjer servicenivån för företagare med all tillsynspersonal samlade i samma organisation. Ur arbetsmiljösynpunkt är det också en stor fördel att minska ensamarbete och öka kompetensen i arbetslaget, säger samhällsnämndens ordförande, Knapp Britta Thyr (MP).