Publicerad

Företagare slipper skyltavgift

Trädgårdsgatan.

I sommar slopas avgiften för företagare som söker tillfälligt bygglov för att sätta upp en skylt. Det har samhällsnämnden beslutat för att stötta lokala företagare.

− Vi vet att många företag har det svårt ekonomiskt på grund av coronapandemin och vill inte att någon ska låta bli att skylta för sin verksamhet på grund av bygglovsavgiften, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Beslutet om att slopa avgiften är tillfälligt och gäller fram till den 1 september. Noterbart är att den som vill sätta upp en skylt fortfarande måste söka ett tillfälligt bygglov, det är bara bygglovsavgiften som är borttagen.