Publicerad

Klart för stort projekt om hållbar livsmedelsindustri

närbild på grönsaker, bland annat en squash, tomater och salladsblad

Peckas Naturodlingar var först, men kan nu få sällskap av fler hållbara livsmedelsproducenter. I ett stort projekt är målet att locka fler producenter till regionen och att göra Härnösand till Norra Sveriges foodtech-centrum.

Arbetet med att skapa ett foodtech-centrum i Härnösand har pågått flera år. Bland annat har Mittuniversitetet och Härnösands kommun gjort flera forskningsprojekt inom området.

− Vårt långsiktiga mål är att inom fem år göra Härnösand och regionen till ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom foodtech, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

I det nya projektet ”Hållbar livsmedelsindustri” ligger störst fokus på etableringar av produktionsanläggningar och därmed fler jobb till Härnösand och regionen.

− Vi har redan en bra grund med Peckas Naturodlingar. Nu vill vi bygga ett större kluster av producenter och därmed skapa fler jobb i regionen och samtidigt bidra till den nödvändiga omställningen av livsmedelsproduktion, säger Anneli Kuusisto, strateg på kommunens tillväxtavdelning.

Det direkta målet är att nå 85 företag inom olika branscher och fem startups kopplade till utvecklingen.

− Vi siktar på två typer av företag. Dels de som på något sätt redan är inne på hållbar livsmedelsproduktion, men också på våra egna livsmedelsproducenter här i länet, säger Anneli Kuusisto.

Just nu håller en projektledare på att rekryteras till det drygt tvååriga projektet. Härnösands kommun är projektägare och största finansiärer är Tillväxtverket och Region Västernorrland. Mittuniversitetet finns även med och ska göra en forskningsstudie om hur nya innovativa affärsmodeller kan stärka livsmedelsproducenters utveckling.

Hållbar livsmedelsproduktion

Projekttid:
2021-01-01 – 2023-04-30

Finansiering:

  • Tillväxtverket - 2,2 mnkr
  • Region Västernorrland – 1,5 mnkr
  • Härnösands kommun – 400 000 kr
  • Mittuniversitetet – 300 000 kr
  • Totalt – 4,4 mnkr