Publicerad

Tillfällig covid-19-lag gäller till och med sista september 2021

En lagbok och styrelseklubba

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft 10 januari i år innebär i korta drag att regeringen och myndigheter har möjlighet att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är:

  • gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet,
  • badhus
  • handelsplatser
  • allmänna sammankomster
  • offentliga tillställningar
  • yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster

På lokalnivå är det länsstyrelsen som utövar tillsyn och ingen tillsynsavgift tillkommer. Rent konkret innebär den tillfälliga covid-19-lagen att verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021 och på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats kan du läsa mer

På Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats kan du läsa mer Länk till annan webbplats.