Publicerad

Tyck till om våra företagsfrukostar

En person gör en digital enkät.

Nu genomför vi en enkät för att veta vad du tycker om Näringslivsenhetens digitala företagsfrukostar.

–Vi har fått ställa om aktiviteten och utifrån rådande läge och restriktioner genomför vi våra frukostar helt digitalt, säger Marie Zetterlund, utvecklare möten och kommunikation på Näringslivsenheten och fortsätter:

–Det är här är ett bra tillfälle att komma med inspel och förslag på innehåll och hur vi kan möta upp företagarnas behov när det gäller företagsfrukostarna.

Enkäten tar 3-5 minuter att svara på och man svarar helt anonymt. Enkäten ligger ute till och med 20 februari.

Länk till enkäten om företagsfrukostarna Länk till annan webbplats.

Mer information och frågor:
Kontakta Marie Zetterlund, Näringslivsenheten, Telefon: 0611-34 82 29