Publicerad

Kommunen och Härnösandsföretagen samarbetar i ”Alla kan arbeta”

Två personer står vid ett ståbord

I mars startar 60 projektdeltagare utbildning och praktik inom projektet ”Alla kan arbeta” med målet att närma sig arbetsmarknaden. Genom utbildning och praktik ska de matchas mot de anställningsbehov som företag i Härnösand uttryckt.

Parallellt med att många står utanför arbetsmarknaden är det svårt för många företag i Härnösand att få tag på arbetskraft med rätt kompetens, vilket innebär att tillväxten bromsas. I samtal med Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening (HNEF) föddes idén till projektet. HNEF representerar företagarföreningarna i Härnösand. I projektet matchas deltagare mot Härnösandsföretag.

- Vi ser ett anställningsbehov framförallt inom hantverkarbranschen, men även inom andra områden. Det är svårt för många företag att rekrytera personal med rätt kompetens, Tonny Westling styrelseledamot i HNEF.

Det är avgörande att Härnösandsborna och företagarna sluter upp bakom projektet och blir en del av genomförandet. Hela samhället tjänar på ökad sysselsättning:

- Familjer blir självförsörjande
- Barn till arbetande föräldrar ges bättre förutsättningar.
- Negativa mönster bryts
- Skatteintäkterna ökar
- Samhället blir tryggare för alla

- Vi ser att företagen vill vara med och ta ett socialt ansvar. De vill känna att de gör skillnad, säger Tonny Westling.

- Sedan uppskattas det av kunderna med. Det är inte bara priset som är avgörande, utan man är mer medveten och vill stödja de företag som är med och bidrar till att kommunen växer och utvecklas, säger projektledare Mikaela Vennerbring.

Via projektet ska företagen känna sig trygga med att både sysselsättningskoordinator, deltagarens egen arbetsmarknadskonsulent och särskilda praktikhandledare finns med som ett stöd.

- Det kan handla om att få hjälp med att identifiera lämpliga arbetsuppgifter eller hitta utbildningsalternativ som passar deltagaren och företaget, säger sysselsättningskoordinator Malin Åberg.

Längden och omfattningen av praktiken skräddarsys utifrån deltagare och företag. Utifrån företagens behov och deltagarens kompetens och önskan matchas dessa två med varandra. Inom projektet kan deltagare få utbildning eller kompetenshöjande insatser som praktikplatsen efterfrågar.

Alla kan arbeta är ett Socialfondsprojekt med Härnösands kommun som projektägare. Projektet drivs via enheten arbete och integration på Härnösands kommun som i den ordinarie verksamheten arbetar för att just individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma till arbete. Projektet satsar särskilt på personer som idag har ekonomiskt bistånd från Socialförvaltningen.