Publicerad

Skatteverket väcker liv i Arkivhuset

gul byggnad i betong vintertid

Arkivhuset i Nybrobacken

Skatteverket väcker liv i Arkivhuset i Nybrobacken. De rustar upp fastigheten för att kunna använda den som mellanlagringsarkiv. Planen är att 4-5 personer inledningsvis ska ha sin arbetsplats i huset. Arbetet är ett steg på väg mot ett nytt centralarkiv på Saltvik i Härnösand. Det nya arkivet ska stå klart 2024.

Skatteverket kommer inom kort att starta processen att bemanna till det nya arkivet. Det nya centralarkivet på Saltvik ska rymma 25 000 hyllmeter och ha plats för upp till 30 medarbetare, men också utrymme för expansion.

- Vi behöver lämna de lokaler vi har idag i Solna, innan det nya arkivet hinner blir färdigt. Det innebär att vi behöver hitta en plats att vara på i väntan på det nya arkivet. Därför rustar vi upp och anpassar Arkivhuset i Nybrobacken för att ha det som mellanlagringsarkiv, säger Tobias Lindenkäll på Skatteverket.

- Skatteverkets satsning på ett centralarkiv i Härnösand befäster vår ställning som arkivstad. Här finns ett kluster av arkiv med riksarkivet, näringslivsarkivet, föreningsarkivet och nu Skatteverkets arkiv. Och vi har plats för fler. Att verksamheter av samma karaktär samlas ger möjlighet till samarbeten och ökar chansen att locka kompetent arbetskraft och kompetensutveckla den personal man redan har, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

- Det är roligt att se att Skatteverkets arbete med etableringen av ett nytt centralarkiv löper vidare. Vi har arbetat med detta i nästan två år. Att Arkivhuset i Nybrobacken rustas upp som mellanlagringsarkiv gör att vi får fler arbetstillfällen i stadskärnan. Det är positivt, säger Uno Jonsson, tillväxtchef Härnösands kommun.