Publicerad

Härnösand leder den norrländska dialogen om hållbara livsmedelsystem

Härnösands rådhus.

- Inför FN-toppmötet i september 2021

Den 26 mars har Härnösands kommun fått det ärofyllda uppdraget, att stå värd för en regional dialog, som tillsammans med ytterligare en regional dialog (arrangeras av projekt Matlust, Södertälje kommun) och Regeringskansliets nationella dialog kommer rapporteras som en del av förberedelserna inför FN:s toppmöte i september i New York om livsmedelssystem – Food Systems Summit (FSS) 2021.

Dialogen arrangeras digitalt i samarbete med Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson och ordförande i Svenska FAO-kommittén. Dialogen hålls med särskilt inbjudna deltagare från Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Gruppen är brett sammansatt för att fånga upp så många perspektiv som möjligt. Dialogen som ska synliggöra svårigheter, hitta möjligheter och identifiera transformativa initiativ för en mer hållbar framtid leds av Filip Lundin från Macklean Strategiutveckling.

Samtliga medlemsländer i FN har uppmanats att arrangera nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem (Food Systems dialogs) som en förberedelse inför toppmötet.

Per Callenberg statssekreterare kommer i samarbete med Härnösands kommun delta i dialogen:

Toppmötet är ett viktigt avstamp i arbetet mot hållbar utveckling både i Sverige och på global nivå. Härnösands kommun är i framkant med en tydlig vision kring omställningen till ett hållbart livsmedelssystem som innebär fler jobb, bättre mat och en bättre miljö. Därför är jag mycket glad för att gemensamt genomföra den här dialogen och därigenom kunna ta del av den kunskap och erfarenhet som har vuxit fram här.

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande fortsätter:

Utifrån Härnösands stora hållbarhetsfokus och arbete för att vara ett nav kring hållbar livsmedelsproduktion så gläds vi åt att få arrangera denna regionala dialog och göra en viktig insats till utformandet av Sveriges bidrag till FN:s toppmöte.

Bakgrund

Globalt produceras tillräckligt med livsmedel. Samtidigt påverkar dagens produktion och konsumtion av livsmedel både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa.

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Samtliga medlemsländer har uppmanats arrangera nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem som en förberedelse inför toppmötet.

Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg Härnösands kommun är praktiskt ansvarig för den regionala dialogen:

Härnösand har framgångsrika entreprenörer som ger inspiration till andra och bidrar till nödvändig omställning för hållbar produktion. Att få medverka och även bidra i detta sammanhang ger en extra energikick när vi fortsätter att jobba med vårt utvecklingsområde ”Framtidens livsmedelsindustri”.

Talare på dialogen är förutom Per Callenberg, Pernilla Johnsson, SLU Future Food, Mattias Gemborg, Peckas Naturodlingar och Peckas Solutions och Torgny Widholm, Trägsta mjölkgård.

Utgångspunkten för dialogen kommer vara FAO-kommitténs nyutkomna skrift ”Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete” Länk till annan webbplats..

Läs mer om Food Systems Summit 2021 på FN:s hemsida Länk till annan webbplats.

Mer information: Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, Härnösands kommun tfn: 070-5506770