Publicerad

Fortsatt satsning på Bizmaker

en cykel sedd från sidan

Eker Bicycles är ett av företagen i Bizmakers inkubator.

Kommunen fortsätter att finansiera Bizmaker, en motor och inkubator för innovativa företag. Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta till medel för ytterligare ett år och målet är sedan att tillsammans med regionen och länets kommuner hitta en organisation och finansiering på lång sikt.

Bizmaker har funnits i Härnösand sedan 2016 med lokaler på plan 4 i Sambiblioteket. Under åren som gått har 162 nya idéer utvärderats. 26 av dem har gått vidare i affärsutvecklingsprogram och elva aktiebolag har bildats. Några exempel är Eker Bicycles, DNA Teamet med dna-experten Peter Sjölund, e-hälsoföretaget Life Pulse och Big Akwa, fiskodling i symbios med massabruk.

− Det är många goda idéer som har fått och får möjlighet att gro och utvecklas genom Bizmaker. Särskilt roligt är att Härnösand kanske är Sveriges mest jämställda kommun när det gäller inkuberande företag, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Av de 26 bolag som varit eller är i inkubatorprocessen drivs 38 procent av kvinnor, 35 procent av män och övriga av blandade team.

− Det är också en styrka att verksamheten finns på plan 4 i Sambiblioteket i samma miljö som exempelvis Almi, High Coast Invest, kommunens tillväxtavdelning och andra företagsstödjande aktörer, säger Andreas Sjölander.