Publicerad

Stadsnära odling ska få människor och växter att spira

Sara Friberg och Anders Fahlén vid Bondsjön.

Stadsnära odlings projektledare Sara Friberg och konsulten Anders Fahlén, Agronova, tar jordprover på mark vid Bondsjön. Fahlén har gjort en mark- och jordartskartering för att ta reda på om marken lämpar sig för bär, frukt och grönsaksodling. "Den här jorden är en trädgårdsmästares dröm!"

Nu startar Härnösands kommuns projekt Stadsnära odling som ska få både människor och växter att spira. Verksamheten ska bygga upp en hållbar kommersiell matproduktion samtidigt som den för långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden. Projektledare för Stadsnära odling är Sara Friberg.

- Det har varit mycket planering och förberedelser. Nu börjar vi rekrytera arbetsledare och deltagare till projektet och det känns jättekul, säger Sara Friberg.

Liknande satsningar har provats i andra kommuner och har visat sig vara framgångsrika. En förebild för projektet är Made in Högbo utanför Sandviken, som hittade en lösning för att öka tillgången till närproducerade, ekologiska råvaror samtidigt som en grupp odlingskunniga personer fick sysselsättning och språkträning. Ett lyckat initiativ på samma område är Botildenborg i centrala Malmö.

Stadsnära odling i Härnösand kommer att bedriva flera olika typer av verksamhet på flera olika platser i kommunen. Basverksamheten kommer att ligga på Villa Fridhem, men även Etappen (på Hemabs kretsloppspark) och arrenderad mark vid Bondsjön kommer att ingå.

Från och med 2022 ska verksamhet också att bedrivas på Murbergets friluftsmuseum där en kunskapshub dessutom ska byggas upp.

- Vi kommer att anpassa verksamheterna efter platsens förutsättningar. Bondsjön till exempel är ju en kommunal dricksvattentäkt vilket innebär att det finns begränsningar för vad vi kan göra där. Men det är mark som lämpar sig väl för annat så där planerar vi för till exempel bär- och biodling. På friluftsmuseet och vid Villa Fridhem får vi ansvar för miljöer som allmänheten kan besöka så där är vi också med och utvecklar miljöerna och besöksmålen.

Det är arbetslivsförvaltningen som ansvarar för att samordna och utveckla kommunens arbetsmarknad. Med Stadsnära odling öppnar förvaltningen en nya arena för personer som inte står till den offentliga arbetsmarknadens förfogande.

Orsaken till långtidsarbetslöshet kan vara allt från missbruksproblem eller språkproblem till psykisk ohälsa, och vägen till jobb och trygghet kan vara svår. Långtidsarbetslösheten kostar, på flera plan. Ekonomiskt för samhället som måste betala understöd, men också mänskligt då den som står långt ifrån jobb ofta mår dåligt över sin situation vilket även påverkar anhöriga.

- Kan Stadsnära odling erbjuda personlig utveckling och en väg in på arbetsmarknaden så innebär det en alltså dubbel vinst. Sedan tror jag att den dagliga verksamheten i sig kan få många att må bättre: här arbetar vi utomhus med händerna och ser ett konkret resultat av det vi gör, och vi ska ha ett arbetssätt där deltagarna har mycket inflytande över jobbet, säger projektledaren Sara Friberg.

Sara beskriver sig som ”en asfaltsjänta från Södermalm som efter en del utflykter i världen landade i Härnösand”. I utflykterna ingår bland annat studier i Norge och Australien, och arbete med odling i Frankrike, Finland och på gårdar i Sverige. Just odling och ekologiskt jordbruk har varit en röd tråd i livet och idag är hon utbildad markbiolog, egen företagare och har varit företagsrådgivare inom kooperation och socialt företagande. Nu ska hon utveckla ekologisk matproduktion inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt.

Vad har ni uppnått när projektet är över?

- Jag planerar inte för att det ska ta slut! Jag tror mycket på projektet och hoppas att vi kan etablera det långsiktigt. Men sedan vill jag naturligtvis att många av våra deltagare utvecklas inom Stadsnära odling och kan gå vidare till jobb på öppna arbetsmarknaden. Om några får upp ögonen för odling och jordbruk och söker jobb eller utbildning inom den sektorn så tycker jag personligen att det vore lite extra roligt.

Finns det ingen risk att Stadsnära odling konkurrerar med lokala producenter?

- Vi ska bygga upp en kommersiell odling, men det övergripande målet är att erbjuda en verksamhet som för långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden. Jag bedömer att risken för att vi ska konkurrera med andra lokala aktörer är liten. Jag vill också att projektet ska vara en inspirationskälla och en kraft som bidrar till att öka intresset för lokalt producerad mat – att vi kan bidra till att marknaden för alla lokala odlare växer.

Sara har inlett en dialog med både producenter och konsumenter av lokalt producerad mat och ser fram emot att hitta samarbeten. Finns det fördelar med ett producentkooperativ? Behövs en digital bokningstjänst för lokalproducerad mat? Hur kan lokal mat exponeras bättre? En idé som Sara ska utreda är möjligheterna att ett showroom eller en butik för lokal mat i återbruksgallerian Re:store som öppnar på Köpmangatan i december.

Läs mer om stadsnära odling här.