Publicerad

Riksarkivet vill flytta till Saltvikshöjden

Flygbild över Härnösand

Riksarkivet planerar att bygga ett nytt cirka 30 000 kvadratmeter stort arkiv på Saltvikshöjden i Härnösand. Etableringen sker i samarbete med Skatteverket som redan tidigare meddelat att de ska bygga arkiv i Härnösand.

– Att Riksarkivet planerar för denna satsning i Härnösand känns otroligt bra. Vår region- och residensstad vidareutvecklas med detta ytterligare till en modern förvaltningsstad och det visar att den kompetens och de erfarenheter som finns här är viktig och värdefull, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Riksarkivet finns på elva orter i Sverige, och har idag inte nog med expansionsutrymme för att ta emot leveranser. Nuvarande lokaler på Rosenbäcksallén i Härnösand har ineffektiva ytor och det är svårt att anpassa dem till moderna arbetssätt. Myndigheten är nu i en planeringsfas och beslut i frågan väntas under 2022. Ambitionen är att bygga klimatsmarta lokaler som är anpassade för verksamheten där myndigheten på ett bra sätt kan ta emot, förvara och göra arkivhandlingar tillgängliga.

– Det här ger nya arbetstillfällen till länet inom arkiv, men får också positiva effekter för byggbranschen. Dessutom skapar det möjligheter för företagare kopplade till arkivverksamhet och besöksnäring, säger Andreas Sjölander.

– Vi har sedan i våras jobbat nära Mittuniversitetet, myndigheter och andra berörda för att fundera på hur Härnösand och regionen kan utvecklas inom arkiv i framtiden. Det här beskedet är mycket positivt och passar väl in i den utveckling vi önskar, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun. Jag tror att det är smart att skapa kluster av liknande typ av verksamhet. Vi vet att vi är en stark arkivstad och jag tror på att utveckla våra styrkor. Därför ska vi fortsätta samverka med regionala och nationella intressenter för att utveckla området arkiv och digitalisering.

Arkiv är så mycket mer än bara papper och förvaring. I arkiv finns vår historia och grunden för vårt kulturarv. Genom grundlagen är arkiven en viktig del i medborgarnas möjlighet till insyn. Att tillgängliggöra och digitalisera material blir viktigt inte bara för forskning utan även för rättsskipning och demokrati.

Näringsliv som utgår från arkivverksamhet, som exempelvis Härnösandsbaserade DNA-släktforskaren Peter Sjölund och fotografer vars uppdrag är att fotografera arkivmaterial kan växa i och med etableringarna.

– Riksarkivet har signalerat att de vill att de nya lokalerna ska bli ett besöksmål med besökscenter, hörsalar och inbjudande utomhusmiljöer. Det skulle gynna Härnösand, Höga Kusten och företagare inom besöksnäringen, säger Uno Jonsson.

– Vi ser framemot ett gott samarbete med både Riksarkivet och Skatteverket i denna etablering, säger Andreas Sjölander.

Läs mer i Riksarkivets pressmeddelande Länk till annan webbplats.