Publicerad

Dialog 2021

Nu återupptar vi dialogen med företagen på temat innovationskraft och tillväxthinder. 2020 var målet att genomföra 160 företagsbesök men pandemin satte käppar i hjulet och vi fick pausa efter 50 besök.

- Vi vill ha kontinuerliga dialoger med företagen för att vi tillsammans ska främja tillväxten i kommunen, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande.

- Pandemin har varit tuff för många och bra för andra som lyckats utveckla sina företag. Men nu behöver vi alla ladda om och planera för tillväxt, säger Petra Forsström, näringslivschef och fortsätter:

- Vår uppdaterade tillväxtstrategi säger att vi ska ha 30 000 invånare och 11 500 jobb 2040. Innovation är nyckeln till framtida konkurrenskraft och tillväxt. Nu vill vi föra dialog med företagen och höra om deras innovationskraft och vilka tillväxthinder de ser.

Hur kan vi jobba för att bli bättre tillsammans?

Vill du ha ett besök? Från och med oktober börjar kommunen
genomföra Dialog 2021, medverkar gör kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander, oppositionsråd Christina Lindberg, majoritetsföreträdare Ingemar Wiklander, näringslivschef Petra Forsström samt näringslivsutvecklare Jonas Wessling och Marie
Zetterlund.


Besöken beräknas ta 1 till 1 ½ timme. Vill ditt företag ha ett besök från oss?
Skicka e-post till foretagslotsen@harnosand.se