Publicerad

Idéer för camping på Smitingen

skiss av några stugor i skogsmiljö i kvällsljus. Framför stugorna går några personer

En exklusiv – men för den skull inte lyxig – camping på Smitingen. Det är vad som skissas upp i en förstudie. I den presenteras en camping med både campingplatser och stugor, caféer och restauranger av olika slag, livsmedelsbutik och en surfshop.

− Det ser jättespännande ut och den här förstudien blir en bra grund att bygga vidare på i det fortsatta arbetet, säger kommunens tillväxtchef Uno Jonsson.

Det är konsultföretaget Voodoo Associates som har gjort förstudien. Utgångspunkten är att hela området vid Smitingen ska betraktas som en skatt och en tillgång som ska lyftas fram och att campingen så långt möjligt ska smälta in i naturen.

Själva campingen skissas i två versioner, en med cirka 140 campingplatser och 25-30 stugor. I den andra är det fler stugor, cirka 60 stycken och ungefär lika många campingplatser.

flygbild över ett område med skog och stugor och en inritad camping

En tidig skiss av en tänkbar camping. Klicka på bilden för att se den större.

En idé som presenteras är campingplatser i olika storlekar där alla har utekök och de största även en liten stuga på ”tomten”. Även campingstugorna föreslås bli mer exklusiva och presenteras i tre storlekar.

Förstudien tar ett helhetsgrepp om hela området och skissar upp ett ”torg” i anslutning till entrén till stranden. Där ligger en byggnad med reception, café/restaurang, livsmedelsbutik och kanske ett gym samt konferensavdelning med arbetsplatser.

− Torget blir en naturlig knutpunkt som knyter ihop campingen med parkeringen, stranden och stugområdet, säger Henrik Olsson, projektledare på Härnösands kommun.

På stranden, där den nuvarande serveringen ligger, skissas en så kallad beach club med en krog/restaurang/café och en utescen. Där satsas också på surfing genom en surfshop, omklädningsrum och även ett antal surfhyttor, små rum med två bäddar.

− Surfingen har stor potential att växa på Smitingen under andra årstider än sommaren, framför allt höst och vinter, säger Henrik Olsson.

Förstudien har delvis finansierats med EU-medel från Tillväxtverket. Parallellt med den har kommunen och Trafikverket tillsammans gjort en så kallad åtgärdsvalsstudie för att se vilka olika alternativ som finns för att lösa trafik en från Härnösand till Smitingen på ett bättre sätt.

− Utifrån de här två studierna kan vi och alla andra intressenter och aktörer ta nya steg framåt för att skapa Norrlands bästa camping på Smitingen, säger Uno Jonsson.

Läs hela förstudien och se fler bilder på harnosand.se/camping

Läs om alla utvecklingsprojekt i Härnösand på harnosand.se/utveckla