Publicerad

Välkommen etablering vid Högakustenbrons södra fäste

Collage Högakustenbron med en infälld bild på en Rasta-anläggning

Rasta vill etablera sig vid Högakustenbrons södra brofäste. Där vill de bygga restaurang, mötesplats, hotell och ställplatser för både husbilar och yrkestrafik. Anläggningen ska bli en knutpunkt och ligga i ett område precis där E4 och Riksväg 90 möts.

– En mycket positiv och efterlängtad etablering, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S) i Härnösand. Det är positivt för dem som bor i närområdet, besöksnäringen, de turister som besöker Höga Kusten och för alla som reser den vägen med bil, antingen som yrkeschaufför eller privat. Dessutom innebär den enligt företagets egna beräkningar närmare 50 nya arbetstillfällen, vilket är helt fantastiskt.

Antalet gästnätter i Höga Kusten ökar liksom antalet besökare. Satsningen stärker norra delen av Härnösands kommun och kompletterar de anläggningar som finnas på andra sidan Högakustenbron. Planen är att Rasta ska skapa en anläggning som har öppet dygnet runt.

– Det ger förbättrad service i området och skapar många nya arbetstillfällen. Dessutom är det positivt för det lokala näringslivet, då satsningen kan ge uppdrag i både byggfasen och när anläggningen väl är i drift, säger Petra Forsström, näringslivschef i Härnösands kommun.

Etableringen i Härnösand och Höga Kusten blir Rastas hittills största investering och anläggning och är en del i företagets strävan att växa i Norrland.

Kommunstyrelsen i Härnösand fattade på tisdagen ett beslut om en markanvisning på 25 000 kvadratmeter, med möjlighet för Rasta att köpa ytterligare 50 000 kvadratmeter.

– Markanvisningen innebär att Rasta får ensamrätt att arbeta vidare med området och göra de undersökningar och åtgärder som behövs för att se om planerna går att förverkliga. Det känns väldigt bra att vi på allvar kan gå vidare med detta. Vi har haft flera intressenter för detta område, men aldrig några som varit så seriösa i sin satsning som Rasta, säger Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun.

– Det är svårt att hålla tillbaka känslorna och det här betyder otroligt mycket, inte bara för Högsjö, utan hela Härnösand. Nu brinner framtidslågan igen och vi i bygden ska tillsammans se till att denna etablering utvecklas till den tillväxtmotor Högsjö behöver, säger Hans Rosengren ordförande i Ramviks IF, och fortsätter.

- Jag har varit engagerad i Högsjös utveckling sedan mitten av 90-talet och drivit frågan om att få till ett resecenter eller någon form av etablering vid det södra brofästet. Med motgångarna slocknade elden, men glöden, viljan och drömmen om att någon ska förstå vilken fantastisk plats detta är har alltid funnits kvar. Jag gläds verkligen över kommunens markanvisning och Rastas planer.

Rasta säger att ambitionen är att anläggningen ska vara färdig inom en tvåårsperiod.