Publicerad

Nya allmänna råd på serveringsställen

Två personer äter middag på restaurang, över axeln vy över bordet de sitter vid

På grund av ökad smittspridning av covid-19 gäller nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du behöver göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet, till exempel:

  • Serveringsverksamheten måste stänga senast klockan 23.00
  • Gästerna ska sitta ned när de äter och dricker.
  • Det får vara högst 8 personer per sällskap.
  • Det ska vara minst 1 meter mellan olika sällskap.
  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra.
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
  • Använd alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av covid-19.

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden i serveringsverksamheter. Vänd dig till oss om du har frågor: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Länkar till vägledningar på Folkhälsomyndighetens hemsida

Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.