Publicerad

Härnösands kommun kommenterar beskedet att Northvolts batterifabrik inte hamnar i Torsboda

Porträtt på Andreas Sjölander

Andreas Sjölander

Sundsvallsregionen meddelar idag att Northvolt och Volvo Cars batterifabrik med 2 500 jobb i potten inte hamnar i Torsboda, Timrå.
-Självklart är jag besviken, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Men det ska byggas ungefär 40 batterifabriker i Europa och platsen och allt runtomkring Torsboda är så bra att jag är säker på att vi snart har andra företag som vill etablera sig där.

En etablering i Torsboda skulle få många positiva effekter för Härnösand och därför fortsätter arbetet tillsammans med övriga kommuner i området för att få till en etablering.

- Vi arbetar vidare med att utveckla de områden som är viktiga för en etablering. Grön el, bostäder, industrimark och rätt utbildad personal. Det betyder vi fortsätter planerna för att skapa industrimark söder om Härnösand. Arbetet med 1000 nya bostäder som redan är igång fortsätter liksom satsningen på Campus Härnösand som ska underlätta kompetensförsörjningen. Målbilden enligt vår tillväxtstrategi är att Härnösand ska ha 30 000 invånare 2030 och 11 500 arbetstillfällen, en större etablering är en viktig pusselbit för att lyckas, säger Sjölander.

- Bilindustrin står inför stora förändringar kommande år och det ska byggas många batterifabriker så det kommer fler chanser. Jag är säker på att vår tid kommer, säger Andreas Sjölander.