Publicerad

Härnösandsprojekt uppmärksammas i internationell studie

en gång i ett växthus med höga tomatplantor på båda sidor.

Studien visar hur sådant som idag betraktas som industriellt avfall kan användas som resurs i livsmedelsproduktionen.

I en vetenskaplig studie har Mittuniversitetet undersökt Härnösands kommuns arbete med att ställa om livsmedelsproduktionen mot ökad hållbarhet. Nu publiceras resultaten i den internationella tidskriften ”Sustainability”.

− Studien visar att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart livsmedelssystem som dessutom skapar jobb. Mycket av det som idag betraktas som avfall och genererar kostnader kan bli en resurs i en ny värdekedja, säger Henrik Haller, projektledare och lektor i miljövetenskap.

Forskare från Mittuniversitetet, Chalmers och Linköpings universitet har undersökt möjligheten använda industriell symbios, det vill säga företag som organiserar sig i nätverk för att öka resurseffektiviteten genom utbyte och samordning av material, avfalls- och energihantering. Avfall från massaindustrin kan till exempel bli råmaterial för tillverkning av fiskfoder eller livsmedel för människor. Studien visar att det finns många underutnyttjade och kommersiellt intressanta resursflöden som kan nyttjas inom livsmedelsproduktionen.

− Det finns en stark drivkraft bland lokala företag i Härnösand att arbeta innovativt med nya lösningar för att skapa mervärde från regionens många resurser och samtidigt göra livsmedelssystemet mer hållbart, säger Anna-Sara Fagerholm, lektor i grafisk design.

Studien har genomförts inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun. Syftet har varit att kartlägga möjligheter och utmaningar för nya affärsmodeller inom olika livsmedelssystem i regionen.

− Livsmedelsproduktion involverar ofta flera aktörer och det krävs en mångfald av koordinerade aktiviteter och satsningar. Genom forskning hoppas vi bidra till att stärka innovation för ett mer hållbart och cirkulärt livsmedelssystem i Västernorrlands län, säger Henrik Haller.

Projektet avslutades i januari 2022 och syftade även till att främja en parallell utveckling mellan mer traditionell livsmedelsproduktion och nya foodtech-satsningar i regionen.

− Foodtech är en starkt växande bransch i Härnösand och det här projektets resultat kan användas för att ytterligare stärka näringens utvecklingsmöjligheter. Som en del av projektet har det även arrangerats nätverksträffar och ett resultat av det är att den Nationella konferensen för SNIUS -Svenska Nätverket för Industriell och Urban symbios - arrangeras i Härnösand i början av maj, säger Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, Härnösands kommun.

Studien "Industriell symbios för konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Härnösand" har gjorts inom ramen för samverkansavtalet mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.