Publicerad

Marginell förändring av Härnösands företagsklimat

Flygbild över Härnösands stadskärna

Företagen ger Härnösands företagsklimat något sämre betyg än ifjol. Det visar resultatet av den enkätundersökning som Svenskt Näringsliv presenterade idag. De senast fyra åren har Härnösand förbättrat sitt resultat, men nu landar kommunen på betyget 3,2 på den sex-gradiga skalan. Det kan jämföras med fjolårets 3,4.

− Det är förvisso en marginell förändring, men tyvärr åt fel håll. Det här sporrar oss att växla upp, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Svenskt Näringsliv skickar årligen ut en enkät med 15 frågor om företagsklimatet till företagare i Härnösand. I årets enkätsvar ger företagen kommunen godkänt på alla områden förutom när det gäller hur de uppfattar tillgången på relevant kompetens.

Områden som förbättrats är uppfattningen om trygghet och brott, allmänhetens uppfattning om företagen, upphandling och kommunens information till företagen.

− Under det senaste året har vi genomfört dialoger med företagen och där har vi fått inspel om att kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Vi har och fortsätter att göra olika insatser kring detta. Satsningen på högre utbildning och Campus Härnösand är en av insatserna för att tillmötesgå näringslivets behov, säger näringslivschefen Petra Forsström.

Genomsnittsbetyget i Sverige är 3,43 och i länet 3,30. Härnösand får 3,20.

I länet toppar Timrå följt av Sollefteå och Kramfors. Härnösand och Ånge delar fjärde platsen och därefter Sundsvall och Örnsköldsvik. Den slutliga rankningen, presenteras den 28 september.