Publicerad

Nu kan du se Härnösand och planerade byggprojekt i 3D

En 3d-karta över Härnösand.

Härnösands kommun lanserar en ny 3D-karta där du kan klicka dig runt i kommunen och hitta olika projekt som är på gång. Kartan ska bidra till att information blir lättillgänglig och konkret.

- En 3D-karta ger en tydligare bild av platsen och hur en byggnad kommer att se ut jämfört med en traditionell karta.Vi vill underlätta för kommuninvånare att förstå hur en ny byggnad kan se ut när den står på plats och hur den kan påverka närmiljön. Vi kan också använda kartan som planeringsverktyg för samhällsplanering, säger Patrik Pettersson, GIS-utvecklare på utvecklingsenheten.

I nuläget hittar du befintliga byggnader och fyra planerade byggprojekt i kartan. Du hittar information och kan klicka dig runt bland 3D-modeller som föreställer hotellet på Kanaludden, campingen på Smitingen, ett nytt vård- och omsorgsboende på Saltvik och bostadsområdet Utsikten.

- Vi kommer att fortsätta fylla på med aktuella projekt. Så småningom ska vi även lägga in översiktsplanen och detaljplaner, säger Patrik Pettersson.

Den nya 3D-kartan kan vara intressant för många. Kommuninvånare kan använda kartan för att få koll på vilka projekt som är på gång. Kartan kan också skapa intresse hos företagare som är intresserade av att bygga i Härnösand. Kommunen kan använda verktyget vid samhällsplanering och planering av nya projekt.

- Vi kan till exempel ta fram scenarier för hur ett område kommer att se ut innan någon börjar bygga. I Härnösand finns det exempelvis många kulturmiljöer som vi värnar om. Genom att visualisera innan det börjar byggas kan vi se hur en nybyggnation skulle påverka dessa miljöer, säger Patrik Pettersson.

Klicka här för att öppna kartan i programmet Arcgis Urban. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du projekt på gång?

Skicka gärna in modeller som vi kan lägga in i kartan.

Kontakt: Patrik Pettersson, patrik.pettersson@harnosand.se

Här nedan kan du ser hur kartan fungerar.