Publicerad

Ny lag för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

rund ask med vita snuspåsar i

Den 1 augusti träder en ny lag ikraft som innebär att alla butiker som säljer tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla det till sin kommun. För att få fortsätta med försäljningen måste anmälan vara gjord före den 1 augusti.

Produkterna benämns ofta som ”vitt snus” och skiljer sig lite från brunt snus.

Det vanliga bruna snuset processas annorlunda än det vita snuset. Det vita snuset processas i ännu fler steg, vilket gör att färgen blir ljusare samt att den klassiska doften och smaken från tobaken successivt försvinner. Men produkten innehåller fortfarande nikotin.

Det är riksdagen som beslutat om den nya lagen och syftet är att skydda folkhälsan och framförallt barn och unga. Den nya lagen omfattar bland annat bestämmelser om produktanmälan, hälsovarningar, marknadsföring, märkning, åldersgräns och försäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter kommer att ingå och regleras genom; Lag om tobak och liknande produkter, 2018:2088.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 834.8 kB. (Pdf, 834.8 kB)