Publicerad

Regionen går in med pengar i Torsbodaprojektet

kartbild över ett område med flera stora byggnader inritade.

Arbetet med att få till en större etablering i Torsboda i Timrå kommun fortsätter. Nu med ännu högre tryck. Regionstyrelsen i Västernorrland har nämligen beviljat 4 589 475 kronor i medfinansiering till projektet ”STIP Samverkan Torsboda Industrial Park”.

Det är statliga medel som regionen som utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar. Medlen finns för att främja regionala tillväxtåtgärder.

- Det är viktigt och känns bra att Region Västernorrland kan stötta satsningen på Torsboda Industrial Park. När etableringen i Torsboda är på plats kommer det att skapa stora möjligheter för hela Västernorrland. De statliga pengar regionstyrelsen nu fattat beslut om bidrar till bra förutsättningar för att vi ska lyckas med en etablering, säger Sara Nylund (S), regionstyrelsen vice ordförande. Det händer mycket i hela Västernorrland just nu och flera kommuner jobbar med gröna etableringar. Det är tydligt att den gröna omställningen i industrin påverkar Västernorrland i positiv riktning.

Flera externa samverkanspartners bedömer Torsboda Industrial Park som kanske Sverige mest intressanta och i ett internationellt perspektiv en av toppsajterna i norra Europa. Torsboda Industrial Parks förutsättningar i sig, med tillgången till grön energi, den stora ytan, logistikläget och möjligheten att kompetensförsörja via tre närliggande kommuner, är unikt för en sajt. Det bedöms finnas ett marknadsfönster mellan 2022 och en bit in i 2024 för de 30-40 Gigafabriker som planeras i Europa för att producera batterier.

- Ett riktigt bra besked. Det här gör att budgeten ökar från kommunernas insats på 3 mkr till en projektomsättning på 7,7 mkr. Det är riktigt bra och viktigt för arbetet framåt, säger Christian Söderberg VD i Torsboda Industripark.

Projektet ska paketera, marknadsföra och sprida kunskap om de möjligheter och fördelar som finns med Torsboda. Allt för att attrahera en eller flera etableringar till området. Men det handlar också om att ta fram kommunövergripande arbetsmetoder och kunskapsunderlag och skapa bra förutsättningar för kompetensförsörjning, inflyttning, kommunikation och kollektivtrafik. Allt för att vara redo för en etablering.

- Att visa att vi är redo och har gjort hemläxan är en viktig del i att bygga ett starkt och bra erbjudande, säger Christian Söderberg. Samordning är nödvändigt för att vi ska bli framgångsrika med en etablering i Torsboda. Ingen av aktörerna kan på egen hand tillgodose alla behov och önskemål som intressenterna har.

Det är Timrå Invest AB, som ägs av Timrå kommun som driver arbetet. Kommunerna i Härnösand, Timrå och Sundsvall deltar och är medfinansiärer.

Läs mer om projketet på torsboda.com Länk till annan webbplats.