Publicerad

Härnösand tappar på företagsrankingen 2022

Representanter för Svenskt Näringsliv Västernorrland och Härnösands kommun var med när rankingen av företagsklimatet i länets kommuner 2022 presenterades på Hotell Höga Kusten.

Representanter för Svenskt Näringsliv Västernorrland och Härnösands kommun fanns på plats när rankingen av företagsklimatet i länets kommuner 2022 presenterades. Från vänster: Eva Nordlander, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland; Ingemar Wiklander, Härnösands kommun; Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun; Petra Forsström, näringslivschef i Härnösands kommun; och Lars Liljeström, kommunchef, Härnösands kommun.

Härnösand tappar placeringar på den årliga ranking av företagsklimatet i de svenska kommunerna. Efter att under några år ha klättrat på Svenskt Näringslivs lista backar Härnösand i år till plats 226. 

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Rankingen baseras på flera olika faktorer. Ungefär två tredjedelar utgörs av enkätsvar från lokala företagare. I den sista tredjedelen vägs även statistiska faktorer från SCB och UC in.

När enkätsvaren presenterades i våras stod det klart att betyget från de lokala företagarna sjunkit något, och detta avspeglas också i den sammanvägda rankingen som presenterades den 28 september. Efter att under två år ha klättrat ordentligt på rankingen så backar Härnösand nu tydligt, till plats 226.

- Förhoppningsvis är det en tillfällig dipp, något som Härnösand har haft historisk, men givetvis är det inget uppmuntrande resultat. Samtidigt kom det inte helt oväntat. Vi är i en expansiv fas med många stora projekt som har lett till viss växtvärk, exempelvis i form av längre handläggningstider för bygglov. Mycket av det vi själva upplevt brister kring har vi också redan hunnit hantera, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Även Härnösands kommun näringslivschef, Petra Forsström, betonar växtvärk som en viktig faktor bakom tappet på rankingen, och konstaterar att några företag inte fått den hjälp och stöd de behövt under året. Det var därför väntat att Härnösand skulle backa några placeringar, men hon känner inte igen sig i det tydliga tappet.

- Vi får en annan bild när vi pratar med företagen. De flesta företag som vi pratar med trivs väldigt bra med att vara företagare i vår kommun. Vi går igenom en transformation av näringslivet och vi har många nya företag och vi växer. Det skapar nya utmaningar som vi jobbar med varje dag. Ett bra företagsklimat är ett tillsammansarbete som bygger på en gemensamt förtroende och förståelse som skapas via dialog. Det tar tid och vi behöver vara konsekventa. Vi har en gemensam plan med tillsammans med näringslivet och jag ser årets resultat på rankingen som ett jack i kurvan, säger Petra Forsström.

Härnösands kommun har omkring 2100 företag, och av dessa hade 106 stycken eller cirka 5 procent svarat på Svenskt Näringslivs enkät.

Västernorrlands bästa företagsklimat har enligt rankingen Timrå kommun som i år klättrat ytterligare till plats 30 av 290. Lägst på rankingen av länets kommuner placerar sig Örnsköldsvik på plats 285.

- Nu får vi sätta oss ner och analysera detta resultat och ta steg mot framtiden, tillsammans med näringslivet i Härnösand. Det är bara framtiden vi kan påverka och vi kommer nu att kavla upp ärmarna och komma igen, säger Andreas Sjölander.


Företagsrankingen 2022

Kommunerna i Västernorrland
Placering 2022 (förändring från 2021)

1. Timrå 30 (+8)

2. Sollefteå 105 (+11)

3. Kramfors 138 (+10)

4. Ånge 216 (+48)

5. Sundsvall 220 (+30)

6. Härnösand 226 (-59)

7. Örnsköldsvik 285 (-)

Topp 5 i Sverige

1. Vårgårda

2. Staffantorp

3. Solna

4. Danderyd

5. Trosa