Publicerad

Industriföretag får stöd för innovativ affärsutveckling

Höga Kusten Industrigrupp, HKIG, med 40 teknik- och industriföretag, får 50 000 kronor per år i tre år som medfinansiering till en satsning på innovativ affärsutveckling*. Det beslutade kommunstyrelsen på tisdagen.

Tillsammans har företagen cirka 2000 anställda och många av medlemsföretagen finns på en global marknad. För att ställa om till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling behöver företagen ständigt förbättra sina affärs- och produktionsmetoder.

Nu ansöker HKIG om ett treårigt EU-projekt: SIA, Samverkan för Innovativ Affärsutveckling (SIA), som inriktas mot process- och organisationsinnovation.

Går projektet igenom kommer det att omsätta cirka 50 miljoner kronor och finansieras i huvudsak av Tillväxtverket, Region Västernorrland och deltagande företag.

- Går ansökan igenom skapas förutsättningar för företagen att genomföra större projekt som de annars inte skulle kunna genomföra på egen hand. Projekt som kan få stor betydelse för företagens långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Självklart vill vi vara med och stötta det, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta

Följande företag ska vara med i projektet: 2MA Technology AB, Absolicon Solar Collector AB, AQ Wiring Systems AB, EdmoLift AB, Elpress AB, Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB), LOGOSOL AB, Stringo AB och Höga Kusten Teknikresurs AB.

*Under förutsättning att EU-ansökan beviljas.