Publicerad

Satsning på kompetensförsörjning

kvinna i gul skyddshjälm som arbetar i industrimiljö

Kommunstyrelsen i Härnösand har bestämt sig för att satsa 360 070 kronor på ett projekt kring kompetensförsörjning som Handelskammaren Mittsverige driver under tre år. Projektet fokuserar på samverkan mellan skola och arbetsliv och ska ge ungdomar fakta om arbetsmarknadens behov. Detta för att de ska kunna ta medvetna beslut kring studier och utbildning.

- Många fattar beslut om framtida studier baserade på sin egen bakgrund, föräldrars utbildningsbakgrund eller kön. Handelskammarens satsning handlar om att visa fler alternativ och skapa medvetenhet kring arbetsmarknadens behov, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande

Ungdomars val av utbildning och yrken ligger inte i linje med arbetsmarknadens behov. Det ger konsekvenser. Arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens för att driva det vanliga arbetet samtidigt som de har svårt att hitta personal med kompetens för att utveckla verksamheten och skapa tillväxt.

-Kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Ska våra företag lyckas och ska det offentliga kunna upprätthålla välfärd och service behöver vi se till att vi har människor med rätt kompetens, säger Andreas Sjölander (S).

- Ansökningar till yrkesutbildningar har sedan den nuvarande gymnasiereformen infördes 2011 minskat från 38 procent till 32 procent. För att tillgodose näringslivets behov av just yrkesutbildningskompetens behöver den siffran öka till 40 procent, säger Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD).