Publicerad

Framtidens arbetskraft utbildas i Härnösand: ”Behovet kommer att vara enormt”

Elever och lärare gör studiebesök i monteringshallen på verkstadsindustri.

Eleverna är på plats i Härnösand under några dagar och besöker här lyftbordstillverkaren EdmoLift.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft väntas öka kraftigt i Norrland de närmaste åren till följd av nya industrietableringar. Därför satsar nu åtta kommuner gemensamt på en distansutbildning till industritekniker – i Härnösand.

Bakom satsningen på industriteknikerutbildningen står alla kommuner i Västernorrland – Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik – samt Hudiksvall. Den unika utbildningsmiljön i Heta Utbildningars maskinhall, i kombination med en lång tradition av industri- och energiutbildningar, gjorde att Härnösand blev navet för den gemensamma satsningen. Idén föddes i mars 2022 och orsaken var framförallt planerna på en ny stor batterifabrik i Torsboda i Timrå kommun.

– Ska vi klara etableringar i den här storleksordningen behöver vi jobba tillsammans med utbildning, och därför känns det väldigt bra att vi redan nu har den första elevkullen på skolbänken, säger Håkan Ölund, enhetschef på Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand.

Utöver batterifabriken planeras också för andra stora industriprojekt i Västernorrland: En vätgasfabrik i Ånge, en fabrik för flygbränsle i Sollefteå och fabriker för elektrometanol både i Sundsvall och Örnsköldsvik.

– Bara batterifabriken i Torsboda beräknas generera 2500-3500 jobb. Av de jobben finns ungefär 80 procent ”på golvet”, i produktionen, säger Ölund. Utbildningsbehovet kommer att vara enormt.

De första eleverna på kursen har så kallad innevecka. Det innebär att eleverna, som normalt läser på distans, under några dagar är på plats i Härnösand för praktiska övningar, studiebesök och lärarledd undervisning. Den här dagen besöker man flera lokala industriföretag, bland annat lyftbordstillverkaren EdmoLift.

– Kul att se flödet genom hela anläggningen. Jag tror att det kommer att finnas mycket jobb inom industrin i framtiden och har fått en positiv bild av miljön, säger eleven Joacim Hägglund.

Den industriteknikerutbildning som nu är igång har en inriktning på processindustrin, men med små justeringar går det att snabbt skapa nya inriktningar.

– Efterfrågan från industrin styr. Vårt upplägg gör att vi snabbt kan skapa nya inriktningar, och även skala upp med fler kursstarter och fler elever.

Och vad tycker eleverna - vill de jobba inom industrin när de är klara med utbildningen om lite mindre än ett år?

– Absolut! Exakt vilket jobb och vilken arbetsgivare vet jag inte, men industrijobb siktar jag på, säger eleven Elliot Hermansson.


FAKTA Industritekniker mot processindustrin

Om utbildningen: 52 veckor lång yrkesinriktad Komvuxutbildning med fem inneveckor, åtta veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) och resten av undervisningen på distans.

Nästa kursstart: oktober 2023.

Läs mer om utbildningen här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Torsbodaprojektet här. Länk till annan webbplats.

Håkan Ölund, enhetschef på Heta Utbildningar i Härnösand.

Håkan Ölund, enhetschef på Heta Utbildningar i Härnösand.