Publicerad

Härnösands kommun förstärker samverkan med HÄR

Bilden föreställer två personer som går på Storgatan i Härnösand.

Kommunen förlänger och förstärker sin samverkan med HÄR Handel och Möten. Den ökade satsningen ska användas för att utveckla och trygga handelns långsiktighet och stadens fortsatta attraktivitet.

– Vi är glada över att vi kan förstärka samverkan ytterligare och öka insatserna för handeln i de tuffa tider som råder nu. Pandemin har visat på hur viktigt det är att jobba tillsammans när det är svåra tider, säger Göran Kejerhag, ordförande i HÄR Handel och Möten.

Härnösands kommun och HÄR har ett samverkansavtal sedan 2017 med målet att bygga och planera för mötesplatser, evenemang, aktiviteter och att stärka och skapa strukturer som ökar platsens attraktivitet och funktion. Under pandemiåren 2020-2022 stärktes samarbetet ännu mer vilket bidrog till en tryggare och attraktivare stad med en ökad handel. 2021 ökade handeln med 6 procent varav 9 procent för sällanköpshandeln.

Det nya samverkansavtalet är skrivet på två år.

– Ett levande centrum med en bredd av olika butiker, caféer, restauranger och mötesplatser är viktigt för Härnösand, både för oss som lever här och för våra besökare. Samverkansavtalet är ett sätt att trygga och skapa framtidens attraktivitet, säger Petra Forsström, näringslivschef.

Samverkansavtalets övergripande mål är att:

  • stärka den lokala handeln med hänsyn tagen till framtida handels- och levnadsmönster
  • stärka platsens attraktivitet för besökare och invånare
  • utveckla den så kallade kvällsekonomin (platsens utbud av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid)
  • skapa fler evenemang och mötesplatser

– Enligt det mål vi pekat ut i vår tillväxtstrategi ska vi vara 30 000 invånare och ha skapat 1 000 nya arbetstillfällen till år 2030. För det krävs en bred service och en attraktiv kommun, något vi skapar tillsammans med gemensam kraft, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Fakta/ Företagarföreningen HÄR Handel och Möten ska verka för handelns utveckling i Härnösand och därigenom jobba för branschens utveckling och intressen. HÄR ska vara en aktiv länk mellan handeln, kommunen och fastighetsägarna.

Mer information:

Göran Kejerhag, ordförande i HÄR, tfn 070-382 73 25
Petras Forsström, näringslivschef, tfn 070-306 02 19