Publicerad

Näringslivsröster efter beskedet om nya YH-utbildningar: "Jättebra besked för företagen i kommunen"

Bildkollage med bild på ett växthus och en pårogrammerare i arbete.

Nyligen blev det klart att tre nya yrkeshögskoleutbildningar kommer att starta i Härnösand. En glad nyhet för alla som vill studera vidare på eftergymnasial nivå i Härnösand. Men också ett jättebra besked för företagen i kommunen, menar Marcus Johansson, vice vd på 2MA och engagerad i GoodTech-nätverket.

- På kort sikt hoppas jag naturligtvis att YH-utbildningarna gör att folk flyttar hit och kanske att fler lokaler blir uthyrda. Och i förlängningen kommer det här att innebära utveckling för hela bygden. Det finns flera branscher där företagen vill anställa men har svårt att hitta rätt kompetens och där är YH-utbildningarna en viktig del av lösningen, säger Marcus Johansson.

Tre utbildningar med Härnösand som studieort fick den 12 januari klartecken för start av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dessa är:

  • DevSecOps Engineer. Heltid. 400 YH-poäng (ungefär två års studier).
  • Akvaponiingenjör. Heltid. 400 YH-poäng.
  • Stadsodlare. Heltid. 400 YH-poäng.

Även Christer Edblad, tf vd för Härnösandsföretaget Agtira, är mycket glad över de nya YH-utbildningarna. Inte minst de som handlar om odling. Dessa passar också väl in i det arbete kring hållbar livsmedelsindustri som redan pågår och som har hög prioritet i både kommunen och länet.

- Det är helt fantastiskt att vi får både Akvaponi och Stadsodling. Vi ser stora möjligheter att i samverkan skapa ett centrum för foodtech. En samverkan mellan skola och näringsliv är en viktig del av kompetensförsörjningen inom vårt område urban farming.

Företagen är nyckelaktörer i arbetet med att få till stånd yrkeshögskoleutbildningar. För att kunna ansöka om nya kursstarter krävs nämligen inte bara att arbetsmarknaden i området behöver personal med den kunskap som den aktuella utbildningen ger. Det krävs också att arbetsgivare i närområdet är engagerade och kan erbjuda praktikplatser, mentorskap, föreläsningar eller liknande.

Och det engagemanget är starkt i Härnösand menar Mikaela Vennerbring, campusutvecklare på Campus Härnösand Höga Kusten och den som har ansvarat för mycket av kontakterna med näringslivet inför ansökningarna.

- Samarbetet med företagen i GoodTech-nätverket är ett väldigt bra exempel på hur vi kan jobba för att skapa utbildningar som arbetsmarknaden behöver. Det har varit en stor fördel att arbetsgivarna funnits samlade i ett nätverk, och där har man också fattat ett gemensamt beslut om att verka för att få starta utbildningar, säger Vennerbring.

Engagemanget ledde fram till ansökningar om fyra nischade utbildningar inom techsektorn. I slutänden beviljades ”bara” en. Ett ganska förväntat utfall eftersom Myndigheten för yrkeshögskolan i år signalerat att man inte avsåg att öka antalet utbildningsplatser. Och avslaget på några av ansökningarna innebär inte att Mikaela Vennerbring eller Härnösandsföretagarna har gett upp. Arbetet med att kartlägga vilka utbildningar som behövs och vad företagarna kan bidra med, är ju redan gjort.

- Inget är beslutat, men jag är ganska säker på att vi i GoodTech-nätverket kommer att ansöka igen om alla eller några av de utbildningar vi fick avslag på, säger Marcus Johansson.

Läs nyheten om de nya utbildningarna här.

Läs mer om Campus Härnösand Höga Kusten här. Länk till annan webbplats.