Publicerad

BizMaker och High Coast Invest blir en organisation för starkare tillväxt

Politiker i Härnösands kommun har ställt sig bakom skapandet och finansieringen av en gemensam länsorganisation för företagsfrämjande. Målet är att skapa starkare tillväxt i Västernorrland.

Det är organisationerna BizMaker och High Coast Invest går ihop och bildar en gemensam organisation. Tanken är att den nya organisationen ska bestå av tre affärsområden;

  • Inkubator
  • Science park
  • Etableringsfrämjande

Den nya organisationen ska omfatta de verksamheter som idag bedrivs inom BizMaker och High Coast Invest och ha ett av sina tre kontor på Sambiblioteket i Härnösand.
Tanken är att kommunerna i Västernorrland och Region Västernorrland ska stå för finansieringen av den nya organisationen. Härnösands kommunstyrelse beslutade i veckan att bidra med 1 495 292 kronor för år 2024 och att den årliga medfinansieringen av BizMaker AB ska gälla tillsvidare.
Varumärket BizMaker ska användas för inkubatorn och Science parken och High Coast Invest för etableringsfrämjandet. Den operativa verksamheten kommer att skötas av ett aktiebolag som ägs och styrs av en förening där samtliga kommuner och regionen genom medlemskap kommer att ha inflytande över styrningen av verksamheten.

– En långsiktig och mycket bra satsning som jag är glad över att vi i Västernorrland enats kring. En gemensam organisation ökar möjligheterna att hålla ihop länets företagsfrämjande arbete. Tillsammans kan vi använda resurser och kompetens mer effektivt. Ambitionen med förändringen är att 1+1 ska bli 3, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Vad händer nu?

Kommunerna i Västernorrland och regionen har eller ska fatta beslut om finansiering och inrättande av den nya organisationen. Under våren ska bolagsstämmor hållas och i augusti 2023 väntas organisationen träda i kraft.