Publicerad

Campingaktör sökes till Smitingen

flygbild över en kuststräcka. I centrum syns en bred vik med en sandstrand.

Nu finns chansen att bygga och driva en camping på Smitingen. Härnösands kommun söker en entreprenör som vill vara med och förstärka och utveckla besöksnäringen i Höga Kusten.

En camping på Smitingen har länge varit ett önskemål, inte minst den senaste tiden när destinationen Höga Kusten har blivit allt hetare och vuxit för varje år.

− Läget på Smitingen är otroligt attraktivt för besökare, inte bara för att det är en av Norrlands absolut finaste badstränder utan också för världsarvsnaturen runt omkring med vandringsleder, höga berg, sjöar, klippor och grottor. En camping skulle lyfta besöksnäringen ännu mer i Höga Kusten och inte minst i Härnösand, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Området är planlagt för camping sedan länge och marken där själva campingen ska ligga ägs av kommunen. Under hösten har kommunen köpt ett markområde i anslutning till campingområdet för infrastruktur och tekniska anläggningar. Kommunen har också köpt restaurangbyggnaden på stranden för att göra campingkonceptet så komplett som möjligt.

Illusttration av en sandstrand med en byggnad, en scen och människor som rör sig.

I förstudien som gjorts finns bland annat en skiss på ett nytt strandhus.

Konsultföretaget Voodoo Associates har tidigare gjort en förstudie och skissat på några olika lösningar för campingen. Nu är ett så kallat tjänstekoncessionsavtal ute på upphandling där entreprenören mot en årlig summa får tillgång till marken och där bygger och driver en camping.

− Det finns en enorm potential på Smitingen och det borde vara ett drömprojekt för många att få vara med och utveckla platsen. Nu vill vi hitta ett företag som ser den potentialen, kan branschen och har erfarenhet av verksamhet i naturområden, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Anbudstiden pågår till och med 22 mars.

Läs mer om projektet på harnosand.se/camping

En grotta vid Smitingen.

Smitingen har en enorm potential för en camping tack vare läget mitt i världsarvsnatur med bland annat lökgrottor och andra storslagna naturupplevelser.