Publicerad

Kommunägda Invest AB köper mark på Kronholmen

blygbild över kvarteret Kronholmen med fastigheterna kommunen köpt markerade

Området som är markerat med blått är de fastigheter Invest AB ska köpa.

Det kommunala bolaget Invest AB ska köpa två fastigheter på Kronholmen. Fastigheterna ägs idag av Förvaltnings AB Rydgruppen, och används av Ryds Glas. Attraktiva bostäder är en viktig del för att lyckas med både befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Ett område som Härnösands kommun långsiktigt vill utveckla bostäder på är Kronholmen i centrala Härnösand.

- De här två fastigheterna ligger i direkt anslutning till mark kommunen redan äger. Det gör köpet till ett strategiskt markköp för att göra det möjligt att i framtiden skapa ett större sammanhängande bostadsområde på Kronholmen, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Härnösands kommuns ambition är att ändra detaljplanen från industrimark till bostadsändamål och därefter erbjuda entreprenörer att köpa marken och bygga bostäder.

- Kommunen har nyligen också köpt fastigheter på Härnön, även där i syfte att stå redo för de samhällsförändringar större etableringar i vårt närområde kommer att innebära. Att ha mark som entreprenörer kan utveckla till bostäder säkrar en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ju att de som får jobb kopplade till etableringarna ska välja Härnösand som bostadsort. Att vi blir fler i Härnösand är viktigt för att långsiktigt kunna säkra välfärd och samhällsservice, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunalråd.

Invest AB ska betala 4 150 000 kronor för fastigheterna. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.