Publicerad

Möjlighet att söka landsbygdsmedel

En karta över Härnösand.

Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper och organisationer, som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Härnösands framtida utveckling.

Var med och utveckla landsbygden i Härnösand

Landsbygdsmedel kan användas till investeringar och satsningar som i enlighet med kommunens tillväxtstrategi bidrar till den trygga och personliga livsmiljön i kommundelar utanför tätorten. Projekten skapar med gemensam kraft mer attraktiva platser att bo, leva, verka och besöka. Medlen kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar som behöver offentlig medfinansiering.

Organisationen som söker ska ha ett aktivt organisationsnummer, vara registrerad i och bedriva sin verksamhet i Härnösand. Föreningar som söker måste ha minst 10 medlemmar.

Ansök i vår e-tjänst

Ansök om landsbygdsmedel

Ansökningsomgång 1

Ansök senast 31 mars 2023.
Beslut tas vid landsbygdsrådet i april.

Ansökningsomgång 2

Ansök senast 30 september 2023.
Beslut tas vid landsbygdsrådet i oktober.

Beslut kan ej överklagas.

Projekten ska starta under samma år som de beviljats.

Härnösand är indelad i sju kommundelar

Härnösands tätort, Häggdånger, Högsjö, Stigsjö, Säbrå, Viksjö och Öarna, som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön. Kommundelarna bildar tillsammans helheten Härnösands kommun, men bidrar enskilt med olika karaktär och styrkor. I Härnösand arbetar vi för en levande landsbygd att bo, leva och verka.

Läs mer om vad som gäller för dig som intresserad av att söka