Publicerad

Kommunen ska kartlägga tryggheten inom näringslivet

Från vänster Anna-Karin Hasselborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Andreas Dahlbom och näringslivschef Petra Forsström.

I dagarna skickar kommunen ut ett brev till alla företagare med uppmaning om att svara på företagens trygghetsundersökning. Från vänster Anna-Karin Hasselborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Andreas Dahlbom och näringslivschef Petra Forsström.

Nu ska Härnösands kommun tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige kartlägga brottslighet och trygghet inom näringslivet. En enkät kommer att skickas ut till alla företag i kommunen, och resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av insatser.

– Att få med Härnösands viktiga näringsliv i vårt trygghetsarbete är en fantastisk utveckling för ett bättre och hållbarare Härnösand därför att näringslivet är en stor del av Härnösand, säger brottsförebyggande samordnare, Anna-Karin Hasselborg.

Enkäten Företagens trygghetsundersökning (FTU) börjar skickas ut under vecka 9 till drygt 2000 företag i kommunen som de ska svarar på digitalt via en QR-kod.

Formuläret består av fyra delar:

  • Företagets bakgrund
  • Oron att utsättas för brott
  • Utsattheten för brott
  • Konsekvenser av oro och brott.

– Det är mycket bra att Härnösands kommun väljer att genomföra den här enkäten på så vis får vi in viktig information för hur företagen upplever tryggheten i sitt område i Härnösand men också för att Härnösand kan jämföra sig med likande kommuner i Sverige, säger Jacob Ämtevall, representant Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Arbetet för ökad trygghet i näringslivet är otroligt viktigt för vi ska kunna erbjuda ett bra företagsklimat i kommunen så nu hoppas jag att alla företagare som får brevet att de svarar på enkäten för det skapar en bra grund för vårt fortsatta arbete, avslutar näringslivschef Petra Forsström.

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras vid näringslivsenhetens Företagsfrukost den 28 april och därefter kommer kommunen arbeta vidare på ett fördjupande plan.

Mer information:

Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare, mobil: 070-300 38 66

Petra Forsström, näringslivschef, tfn: 0611-34 82 49