Publicerad

Bolag undersöker etablering av nytt handelsområde i Härnösand

Karta, E¤:an i mitten och området där RED Zalina fått markanvisning.

Karta över det område som RED Zalina VI AB har fått markanvisning för.

Bolaget RED Zalina VI AB vill undersöka möjligheten att etablera ett handelsområde för sällanköp på Saltvikshöjden i Härnösand. Exploatören vill skapa en handelsplats för 3 – 4 företag. Affärsidén bygger på att samla flera aktörer på samma ställe så att de kan dra nytta av varandra. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen i Härnösand om ett så kallat markanvisningsavtal till bolaget. Det ger dem rätt att i 24 månader undersöka och förbereda för en eventuell etablering på platsen.

- Det är positivt och roligt att RED Zalina VI AB tror på Härnösand och potentialen här, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Blir det en etablering på Saltvikshöjden innebär det bättre service och utbud för både Härnösandsbor och besökare och fler arbetstillfällen under byggtiden och när etableringen är på plats. Det här kan innebära mellan 45 och 80 nya jobb. Det är mycket bra då det kan ge både inflyttning och ökade skatteintäkter.

- Det här avtalet ger RED Zalina VI AB möjlighet att undersöka förutsättningarna och ansöka om planändring för fastigheterna från industri och parkändamål till handelsändamål, säger Knapp Britta Thyr (MP). En försäljning av marken blir aktuell först om företaget kan visa hur etableringen ska bli verklighet och att de fått ett bygglov.