Publicerad

Företagen höjer betyget för Härnösands företagsklimat

Gruppbild på glada personer som tittar in i kameran.

Politiker och tjänstemän från Härnösands kommun, samt företagare, deltog när Svensk Näringsliv presenterade resultatet av enkätsvaren kring företagsklimatet i kommunen.

Företagen ger Härnösands företagsklimat bättre betyg än ifjol. Det visar resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som nyligen presenterades. Det sammanfattande betyget för företagsklimatet är i år 3,34 på en sexgradig skala, mot 3,20 förra året.

Efter att under fyra år ha fått bättre betyg i enkätundersökningen innebar 2022 ett litet tapp för Härnösand. Nu är kommunen i princip tillbaka på 2021 års nivåer.

− Med det här sättet att mäta kommer det alltid att bli hack i kurvan då och då, det måste man vara medveten om. Det är små förändringar, men det är naturligtvis alltid roligt att gå framåt. Särskilt roligt tycker jag att det är att vi ökar på de områden där vi faktiskt kan påverka och där vi valt att fokusera, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Sjölander pekar framförallt på företagarnas betyg på hanteringen av upphandlingar, och arbetet med att göra det enklare att starta, utveckla och etablera företag i Härnösand. Betyget på kommunens arbete med upphandlingar står ut både jämfört med tidigare år och jämfört med riket som helhet.

Utöver de redan nämnda kategorierna ökar betyget i flera kategorier, framförallt när det gäller mobilnät och bredband och frågor som rör kommunens service, bemötande och öppenhet för dialog.

De frågor där företagarna ger lägst betyg gäller vägnät, tåg- och flygförbindelser och tillgången till relevant kompetens. 46 procent av de svarande anger att kompetensförsörjningen för deras företag fungerar dåligt eller inte helt tillfredställande.

- Vi vill bli bättre på allt! Det är ett arbete vi behöver göra tillsammans med näringslivet. Kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara ett prioriterat område precis som upphandling och ”en väg in” för företagare. Vi står inför en ökad tillväxt på alla ledder och då vill vi stötta våra lokala företag i deras tillväxtresa, säger näringslivschef Petra Forsström.

Enkätresultatet utgör det viktigaste delen i en större undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Den kompletteras med statistiska faktorer och leder fram till en slutgiltig ranking av kommunerna. Rankningen presenteras i år den 20 september.

Bäst betyg i länet har även i år Timrå kommun med ett sammanfattande betyg på 4,71 följt av Sollefteå (3,77) och Kramfors (3,65). Genomsnittsbetyget för riket är 3,46.

Bara en mindre del av företagen i en kommun deltar i undersökningen. 2023 års siffror för Härnösand baseras på 96 enkätsvar från kommunens omkring 2200 företag.