Publicerad

Hur ser du på framtiden som företagare i Härnösands kommun?

Just nu tar vi tempen på näringslivet i Härnösand och vill veta hur ditt företag mår och hur dina företagsplaner ser ut framöver.

Vi skulle därför uppskatta om du har tid att svara på vår enkät, den tar ungefär 3 minuter, du svarar helt anonymt och ditt svar kommer att redovisas i tabellform. Dina svar ger oss en bild om din företagsframtid, vilket är viktigt för oss i vårt arbete.

Till enkät Länk till annan webbplats.