Publicerad

Metallföretag kan bli välkommet bidrag till Härnösands utveckling

tre män står vid ett bord

Ett Letter of intent har skrivits på av Robertas Buckus, vd Kaunas Metal, Stefan Dalin, ordförande Torsboda Industrial Park och Niklas Säwén, vice ordförande Torsboda Industrial Park

Torsboda Industrial Park har meddelat att de förhandlar om en ny etablering. Torsboda är en av två platser som det litauiska företaget Kaunas Metal tittar på för en industrianläggning med upp till 300 anställda.

– Varje ny etablering i Torsboda är mycket positiv för Härnösand. Det innebär inflyttning till regionen av människor i arbetsför ålder, människor som vi behöver för att nå målen i vår tillväxtstrategi och för att klara kvaliteteten i vår välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

– Härnösand kan erbjuda en fantastisk livs- och boendemiljö och ligger på bra pendlingsavstånd till Torsboda. Vi har alla förutsättningar att locka till oss nya invånare som flyttar till de nya jobben, säger oppositionsrådet Eva-Clara Viklund (M).

I anläggningen ska återvunnet stål smältas ned och bli till armeringsjärn. Företaget behöver en yta på 13-16 hektar och slutkampen om att få etableringen står mellan Torsboda och Umeå. Ett så kallat Letter of intent har skrivits med båda platserna.

– Vi tror och hoppas naturligtvis att Torsboda ska gå segrande ur det här. Samtidigt är det här bara en av många möjliga etableringar i Torsboda. Förutsättningarna där är så bra att det finns många ytterligare möjligheter framöver att fylla ytorna med etableringar inom den gröna omställningen, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.