Publicerad

Raka besked i Almedalen: ”Norra Sverige kan inte vänta – staten behöver ta ansvar”

Gruppbild med fem personer som deltar i ett seminarium.

Ellinor Persson (längst till vänster) var moderator vid panelsamtalen i Almedalen. Övriga deltagare vid detta seminarium var från vänster Kristofer Svensson, förbundsdirektör, Skaraborgs Kommunalförbund; Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner; Lars Liljedahl, kommundirektör, Härnösands kommun; och Carin Jämtin, landshövding i Västernorrlands län.

Budskapet från de fyra länen i norra Sverige var tydligt vid panelsamtalen i Almedalen: den gröna omställningen sker här och nu, det finns flera förslag på bordet om åtgärder för att komma igång med bostadsbyggandet och hur risken ska fördelas med staten. Men vi kan inte vänta längre. Beslut om konkreta åtgärder behövs nu.

Tisdagen den 25 juni arrangerade projektet Hållbar samhällsomställning i Västernorrland tillsammans med N6-nätverket Länk till annan webbplats. två välbesökta seminarier med fyra olika paneler i Almedalen. Seminarierna fokuserade på bostadsbyggande och riskdelning.

Tjänstemän och politiker från alla fyra norrlandslän var eniga om såväl möjligheter som utmaningar med den gröna nyindustrialiseringen som sker nu i norra Sverige.

- I Västernorrland kommer det investeras 100-120 miljarder de närmaste åren. Och till det tillkommer lika stor investering i energi och vindkraft. Vi ser en befolkningstillväxt på 40 000 från dagens 245 000 invånare vårt län, säger Carin Jämtin, landshövding i Västernorrlands län.

Konkreta förslag för ökat byggande

Beskedet från de övriga tre länen var detsamma. Tillgången till bostäder blir helt avgörande för om vi ska lyckas få människor att flytta hit och stanna kvar. Men just nu är det för dyrt att bygga.

Peter Larsson, regeringens utredare för samordning av samhällsomställningen i norra Sverige, presenterade förra veckan sin slutrapport med flera konkreta förslag för att få igång bostadsbyggandet. Det handlar bland annat om bostadskrediter, och tillföra kapital till Norrlandsfonden.

- Det viktigaste nu är att fatta beslut om de åtgärder som ligger på bordet. Egentligen spelar det ingen roll vad man gör, bara man gör något, säger Niklas Säwén (s), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, med en tydlig passning till regeringen.

Att inte agera innebär också en risk

Det är lätt att prata om de risker kommunerna tar med de investeringar som görs ute i kommunerna, vad händer exempelvis om inte etableringen blir av.

Men Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR lyfte ett annat perspektiv:

- Vi pratar för lite om risker om vi INTE gör det här. Risken är då att investeringarna sker någon annanstans. Vi måste ställa om, för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig och för den gröna omställningen i hela världen, poängterade Annika Wallenskog.

Rimligt att dela på risken

Annika Wallenskog pekade dessutom på att det inte är rimligt att små kommuner själva ska stå för de ekonomiska riskerna. Staten gör de största vinsterna och behöver därför även vara med och dela riskerna.

- Vi behöver dock ha goda samtal mellan kommuner, regioner och staten, och även med det privata näringslivet. Tillsammans behöver vi hitta lösningarna på de komplexa utmaningarna, säger Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösands kommun.