Sök pengar för att stärka och utveckla verksamheter för nyanlända/asylsökande

Tre personer har ett möte.

Alla föreningar och organisationer med ett organisationsnummer kan ansöka. Kriterierna är att stärka och utveckla verksamheter för nyanlända/asylsökande.

5 september 2022 är sista dagen att söka bidraget.

Bidraget ska användas till prioriterade insatser som riktar sig till, eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp ska särskilt prioriteras. Framförallt ska insatserna stimulera asylsökande och nyanlända till ökad inkludering genom insatser av civilsamhället och föreningar.

Kort om bidraget

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer.

Härnösands kommun har beviljats 80 000 kronor till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Krav för att få bidrag

  • Alla aktiviteter skall vara kostnadsfria.
  • Föreningen/organisationen ska ha ett organisationsnummer.
  • Ansvarig person som är minst 18 år ska finnas på plats under aktiviteten.
  • Sker aktiviteten på allmän plats måste du söka tillstånd hos polisen.
  • Aktören ska marknadsföra sin aktivitet i sina egna kanaler och i kommunikationen förmedla att det är ett samarbete med Härnösands kommun.
  • Återredovisning med kvitton ska lämnas in senast en månad efter avslutad aktivitet. Det kan du göra här på kommunens hemsida.

Följ allmänna riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 641 kB.

Ansökan är öppen från 1/12-21 till och med senast 5/9-22 med reservation att pengarna kan vara slut tidigare.

När ska aktiviteten äga rum?Tänk på att söka tillstånd hos polisen om aktiviteten är på allmän plats.

Bjuder ni på någon förtäring under aktiviteten? * (obligatorisk)
Du kan välja flera alternativ eller skriva i fritext.
Bjuder ni på någon förtäring under aktiviteten?

Kolla med Folkhälsomyndigheten vilka regler som gäller.
Vilken eller vilka riktar sig aktiviteten till? * (obligatorisk)
Du kan välja flera alternativ eller skriva i fritext.
Vilken eller vilka riktar sig aktiviteten till?Max 10 000 per aktivitet.

Vart ska pengarna betalas * (obligatorisk)
Vart ska pengarna betalas


Exempel: kostnader för lokalhyra (ej egen lokal), lön, arvode till ledare, material, transporter, fika med mera.
Kommer ni att samarbeta med andra organisationer? * (obligatorisk)
Kommer ni att samarbeta med andra organisationer?Söker ni bidrag från andra för aktiviteten? * (obligatorisk)
Söker ni bidrag från andra för aktiviteten?