Sommartorget

Färgglada moduler och människor på Stora torget.

Sommartorget är en tillfällig mötesplats på torget i Härnösand. Platsen är uppbyggd av sittmoduler och växtmoduler som tillsammans bildar ett slags ”vardagsrum” i utemiljön. Målet är att skapa en härlig miljö för aktiviteter, umgänge och för att ”bara vara”.

Projektet

Grundidén till Sommartorget är att skapa en miljö där människor kan mötas, göra saker tillsammans eller bara träffas. Målet är att gestalta det offentliga rummet på ett sammanbindande sätt och därmed skapa en ökad känsla av närhet för både invånare och besökare.

Torget är den mest naturliga miljön för att skapa en sådan plats, det är stadens centrum med närhet till många olika ytor för handel och aktiviteter. Genom att projektet inkluderar flera aktörer skapar det en bred delaktighet och en känsla av att få vara med och påverka stadens utformning och funktion.

Hör mer om projektet i filmen.

Tillsammansarbete

en grupp människor står och sitter på en massa blå- och grönmålade lådor

Sommartorget är resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer.

Följande aktörer har varit med i projektet:

  • Hantverkarna Härnösand bidrar med material och med att bygga moduler.
  • Härnösands Handelsförening bidrar med pengar till HÄR Handel & Möten som gör att Resursgruppen, Härnösands kommun, kan bidra med moduler.
  • HEMAB bidrar med flaggspel på stan.
  • Härnösands bibliotek bidrar med bokholkar där det går att låna böcker.
  • Resursgruppen, Härnösands kommun, har byggt bokholken på torget.
  • Den dagliga verksamheten KreaTiva Daglig Verksamhet bidrar med utsmyckning.
  • Den dagliga verksamheten Korvetten bidrar med bänkbord till Mellanholmen.
  • Härnösands kommun (tillväxtavdelningen och samhällsförvaltningen) bidrar med samordning och gestaltning av mötesplatserna.