Påsktorget/Sommartorget

ett stor hus mot en blå himmel. I förgrunden ett torg där det står färgglada lådor med stora färgglada ägg

Påsktorget är en tillfällig mötesplats på torget i Härnösand. Platsen är uppbyggd av sittmoduler, växtmoduler, stora målade ägg och annat påskpynt som tillsammans bildar ett slags ”vardagsrum” i utemiljön. Målet är att skapa en härlig miljö för aktiviteter, umgänge och för att ”bara vara”.

Påsktorget är en fortsättning på förra sommarens Sommartorget och kommer att byggas ut och utvecklas under våren och finnas kvar som Sommartorget hela sommaren.

Det särskilda påskpyntet med de stora målade äggen är skapat av KreaTiva Daglig Verksamhet.

fem stora målade betongägg på målade trälädor
två personer sitter vid ett bord och målar stora betongägg
ett stort målat betongägg i en trälåda med jord och växter
På ställningar på ett bord står stora målade betongägg

Projektet

Grundidén till Påsktorget/Sommartorget är att skapa en miljö där människor kan mötas, göra saker tillsammans eller bara träffas. Målet är att gestalta det offentliga rummet på ett sammanbindande sätt och därmed skapa en ökad känsla av närhet för både invånare och besökare.

Torget är den mest naturliga miljön för att skapa en sådan plats, det är stadens centrum med närhet till många olika ytor för handel och aktiviteter. Genom att projektet inkluderar flera aktörer skapar det en bred delaktighet och en känsla av att få vara med och påverka stadens utformning och funktion.

Hör mer om projektet i filmen.

Tillsammansarbete

en grupp människor står och sitter på en massa blå- och grönmålade lådor

Påsktorget/Sommartorget är resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer.

Följande aktörer har varit med i projektet:

  • Hantverkarna Härnösand bidrar med material och med att bygga moduler.
  • Härnösands Handelsförening bidrar med pengar till HÄR Handel & Möten som gör att Resursgruppen, Härnösands kommun, kan bidra med moduler.
  • HEMAB bidrar med flaggspel på stan.
  • Den dagliga verksamheten KreaTiva Daglig Verksamhet bidrar med utsmyckning.
  • Härnösands kommun (tillväxtavdelningen och samhällsförvaltningen) bidrar med samordning och gestaltning av mötesplatserna.