Publicerad

Är du anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa?

Kvinna och man sitter och samtalar

Vi har grupper för anhöriga och närstående till någon med psykisk ohälsa. I gruppen får du träffa andra i liknande situation och kan få stöd och råd runt din livssituation.

Det är kommunens enhet för anhörig och närståendestöd som arrangerar grupperna. De samverkar med Region Västernorrlands öppenvårdspsykiatri.

– Regionen hjälper oss att nå anhöriga. I samband med att de möter patienter kan de tipsa deras anhöriga om den hjälp som finns att få hos oss, säger Pär Hägglund. De finns också med på några av våra träffar och håller i små föreläsningar om exempelvis depression, ångest, psykossjukdomar.

Anhörigstödet är gratis och grupperna träffas en gång i månaden.

Vill du delta i anhörigstödet ta kontakt med Pär Hägglund, Barbro Jansson eller Maria Forslund. Du når dem via vår växel, telefon: 0611-34 80 00.