Publicerad

Härnösands kommun agerar efter missförhållanden på gruppboende

Härnösands kommun har upptäckt missförhållanden på ett av sina gruppboenden. Enligt de uppgifter som kommunen fått har personal på boendet kränkt några av de boende. Personalen har också druckit alkohol i samband med resor som de gjort med de boende.

– De boendes trygghet och säkerhet är det viktigaste för oss. Därför ser vi oerhört allvarligt på detta. Att kränka de vi finns till för och ska ta hand om och åsidosätta deras säkerhet är oacceptabelt, säger Mats Collin, nytillträdd chef för socialförvaltningen på Härnösands kommun.

I samma stund som kommunen fick kännedom om missförhållandena startade en internutredning där medarbetare, chefer och tidigare chefer har intervjuats. Kommunen informerade också berörda företrädare för de boende om situationen.

Två medarbetare är avstängda från arbete under tiden en djupare utredning pågår gällande misstänkta kränkningar av boende. Övriga medarbetare vid gruppbostaden blir varnade för att de druckit alkohol i samband med resor som de gjort med boende vid gruppbostaden. Medarbetarna ska nu arbeta med en överenskommen åtgärdslista som ska säkra att regler och rutiner följs.

– Vi tillåter inte att personal dricker alkohol på arbetstid. Vi ser extra allvarligt på detta då personalen som varit med på resorna är ansvariga för de boendes säkerhet och hälsa, säger Mats Collin.

I egenkontroller, kvalitetsundersökningar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns inga dokumenterade uppgifter eller indikationer om att verksamheten skulle ha skötts på ett felaktigt sätt. Ändå har det uppenbarligen skett på detta gruppboende.

– Det tyder på att vi inte har tillräckligt bra rutiner för att upptäcka den här typen av missförhållanden. Det är allvarligt och något vi har börjat att åtgärda, säger Mats Collin.

Sedan händelserna har Härnösands kommun beslutat att den visselblåsarfunktion som finns för mutor och jäv ska utökas och också gälla missförhållanden.

– Vi var tidiga i Härnösands kommun att införa en visselblåsarfunktion där medarbetare och allmänhet har kunnat anmäla misstänkta fall av mutor och jäv. Nu utökar vi möjligheten med att också kunna anmäla andra missförhållanden, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun. Det är viktigt att det går att anmäla sådant som upplevs fel, där någon har farit illa eller där de som representerar Härnösands kommun inte hållit sig till regler och riktlinjer.

Kommunen ser också över vilka andra åtgärder de kan göra för att snabbt upptäcka om någon medarbetare eller en grupp av medarbetare inte agerar på rätt sätt.

Härnösands kommun kommer att anmäla ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).