Publicerad

Hemtjänsten ställer in städinsatser under värmebölja

Hemtjänstpersonal hjälper äldre dam att dricka vatten i värmen.

Inom Härnösands kommuns hemtjänst har man idag beslutat att ställa in alla städinsatser till och med måndag 29 juli. Detta utifrån att lägga prioritet och bemanning på att genomföra så kallade vätsketurer och extraturer för de som behöver tillsyn.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning gällande mycket höga temperaturer, det innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30 grader mellan 25 juli och 28 juli.

- På måndag 29 juli kommer det att göras en ny bedömning utifrån den senaste väderprognosen om vi kan återgå till normalläge eller om nytt beslut behöver fattas om fortsatt inställda städinsatser, säger Anna Wikström, tillförordnad verksamhetschef för hemtjänst.

När temperaturen sjunker och återgår till det normala kommer samtliga brukare som inte fått sina insatser utförda att kontaktas och en extra ersättande insats planeras in.

För att minska hälsoriskerna i samband med höga temperaturer kan man se till att hålla sig sval och ersätta den vätska man blir av med när man svettas. Titta även till vänner och anhöriga.