Publicerad

Solidaritet tryggar tillgången på skyddsutrustning

person i ett klädförråd med skyddsmask på sig

Som en extra säkerhet har kommunen lånat skyddsmasker från länsstyrelsen som kan användas om det skulle bli akut brist på munskydd och visir.

Sedan coronapandemin började har Härnösands kommun byggt en helt ny organisation för att köpa in och köra ut skyddsutrustning till hemtjänst och boenden. Det finns också ett starkt samarbete i länet där kommunerna kan låna utrustning av varandra.

När coronapandemin började stod det tidigt klart att det skulle bli en utmaning att få tag i godkänd skyddsutrustning. Flera produkter fanns inte att få tag i via de vanliga inköpsvägarna eftersom det råder brist på dem, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Härnösands kommun beslutade att skapa en ny organisation för att jobba enhetligt och målmedvetet och skaffa sig en tydlig överblick och kontroll. Det gällde också att hitta nya, kreativa lösningar för att få fram material. Bland annat ställde ett företag i Jämtland om sin produktion för att kunna tillverka visir till Härnösand.

− Vi har också fått tag i mycket annan utrustning på olika sätt och jobbar hela tiden för att hitta nya lösningar och vägar för att fylla på förråden, säger Andreas Vikdahl, biträdande MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och en av dem som byggt upp den nya organisationen.

Skyddsutrustningen plockas ihop i kit som levereras ut så fort en misstänkt eller konstaterad smitta uppstår. För att skyddsutrustningen ska komma ut snabbt har kommunen inrättat en ny transporttjänst som är igång dygnet runt.

Som en extra säkerhet har kommunen också lånat skyddsmasker från länsstyrelsen. De kan användas om det skulle bli akut brist på munskydd och visir.

Det är också länsstyrelsen som samordnar samarbetet mellan kommunerna i länet. Det är solidaritetsprincipen som gäller.

− Man kan säga att vi ser den skyddsutrustning som finns i länet som gemensam och den kan fördelas utifrån de behov som finns. Den solidariteten är trygg att luta sig emot, säger Andreas Vikdahl.

Ett kit med skyddsutrustning innehåller

  • 2 plastförkläden med kort ärm
  • 2 munskydd med godkänd klassning
  • 2 visir som täcker hela ansiktet
  • 1 soppåse där all utrustning slängs direkt efter användning

Handskar och handsprit som också behövs finns redan ute i verksamheterna.