Publicerad

18 nya demensplatser på Härnögården

porträtt av äldre, leende kvinna

Härnösands kommun skapar 18 nya platser för personer med demens på Härnögården. Därmed kan kön till särskilt boende kortas ned och de som väntar på en plats få det inom rimlig tid.

− Det känns väldigt bra att kunna lösa upp den situationen, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) efter att saken beslutats i kommunstyrelsen.

Beslutet bygger på att kommunen tillfälligt fortsätter att hyra lokaler på Ugglans äldreboende. Totalt gäller det tre avdelningar med sammanlagt 27 platser som hyrs fram till årsskiftet. På så sätt kan korttidsboendet med 18 platser på Härnögården flytta till Ugglan och en ny permanent demensavdelning för 18 personer i stället ta plats på Härnögården. Resterande nio platser på Ugglan ska användas för växelvård och som buffert.

Nettokostnaden på 5,1 miljoner kronor ska enligt kommunstyrelsens beslut tas från så kallade ofördelade skattemedel 2020.

− Vi är eniga om att prioritera satsningar på välfärden även om merkostnaden just nu inte ryms inom socialnämndens budget, säger Andreas Sjölander.

Efter årsskiftet fortsätter kommunen hyra delar av Ugglan för korttidsboende på ett löpande kontrakt med nio månaders uppsägningstid.

− Nästa steg är att hitta en permanent lösning för vårt korttidsboende. Dessutom ska vi titta på om vi behöver skapa ännu fler permanenta platser, säger socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarthy (S).

Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning senast 31 mars nästa år.

Kommunstyrelsen var oenig i sitt beslut. Oppositionen i kommunstyrelsen ville öka antalet platser med ytterligare två till 20 till en extra kostnad på 5,7 miljoner kronor.