Publicerad

Fortsatt besöksförbud på äldreboenden i Västernorrland

Personal provar plexilgas

Enhetscheferna på Ädelhem, Jeanette Svensson och Jenny Rydström visar säkra sätt att mötas på äldreboenden.

Det generella besöksförbudet på äldreboenden i länet gäller fortfarande. Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av covid-19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade.

Enligt de uppdaterade allmänna råden från Socialstyrelsen (2020-07-14) kan undantag från besöksförbudet medges om besök kan genomföras utan risk för smittspridning. Detta ska i så fall i första hand ske på ett säkert sätt utomhus.

Det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om undantag från besöksförbudet kan göras och under vilka former.

- Vi vet att många både äldre och anhöriga längtar intensivt efter att få träffas. Dessvärre är fortfarande smittläget sådant att vi måste vara oerhört försiktiga. Därför måste besöksförbudet vara kvar. Vi har gjort enstaka undantagsfall vid exempelvis begravningar och andra händelser i livets slut. Men då gäller undantaget endast vid det enstaka tillfället, säger Birgitta Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Härnösands kommun.

Vad gäller ytterligare undantag från det generella besöksförbudet kopplat till antikroppstest så inväntar vi ytterligare information om hur antikroppstestet ska ha utförts för att betraktas som tillförlitligt.

Grundregeln är alltså fortfarande att besök måste kunna genomföras på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. Brukarnas hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand.